Cattleya Đài Loan

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím


Blc.(Bryece Canyun X Chen's Ruby)​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Chia Lin "Pao Chin Tien" FCC/OSROC: AM/AOS - (Blc.Oconee x Blc.Maitland)​

Color / Color / Màu hoa: Rojo oscuro / Dark Red / Màu đỏ đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y Primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Chia Lin "Pao Chin Tien" FCC/OSROC:AM/AOS (2002) - ( Blc. Oconee x Blc. Maitland )​

Color / Color / Màu hoa: Rojo oscuro / Dark Red / Màu đỏ đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: OBS. FCC/OSROC:AM/AOS(2002).

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím


Blc.Chia Lin "New City" (AM/AOS(2001):JGP/1996) - ( Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles" )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: OBS. AM/AOS(2001):JGP/1996Lc. Tainan City "General" (AM/OSROC) - ( Lc. Royal Emperor x Lc. Waianae Sunset )​

Color / Color / Màu hoa: Rojo con 2 ojos amarillo / Red with 2 yellow eyes / Màu đỏ với 2 mắt vàng.
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC.Blc. Sanyung Ruby Chi-Mei - ( Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin )​

Color / Color / Màu hoa: Rojo con 2 ojos amarillos / Red with 2 yellow eyes / Màu đỏ với 2 mắt vàng.
Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím


Lc.Loon Tone "Africa Beauty"!!! IMPRESIONANTE, UNA VARA CON 12 FLORES!!! / AWESOME, ONE POLE WITH 12 FLOWERS!!! / ĐÁNG SỢ, MỘT CÂY VỚI 12 HOA - (Lc. Netrasiri Doll x C. Thospol Spot)​

Epoca / Season / Mùa hoa: Verano / Summer / Hạ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Slc. Best Friend - ( Lc. Drumbeat x Slc. Love Tradition )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño / Fall / Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG


Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" GM/16WOC:FCC/RHS - ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS.Slc.Little Fairy - ( C. Netrasiri Beauty x Slc. Kauai Starbright )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y otoño / Spring and Fall / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small / Nhỏ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Shinfong Luohyang "Golden New City" - Blc.Apricot Flare x Blc.Chia Lin)​

Color / Color / Màu hoa: amarillo papaya / yellow papaya / Màu đu đủ vàng
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG


Blc.Tainan Gold "Golden Oriole"(AM/AOS:AM/OSROC) - ( Blc. Toshie Aoki x Blc. Waianae Princess )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera, Otoño y Invierno / Spring, Fall and Winter / Xuân, Thu và Đông.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/OSROC.Blc.Tainan Gold "North Sword" - ( Blc.Toshie Aoki x Blc.Waianae Princess )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc. Alma Kee "Tipmalee" - ( Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee ) AM/AOS​

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con labio rojo / Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ.
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Fall / Xuân và Thu.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG


Blc.Chunyeah "GOOD LIFE" - (Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con labio rojo / Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ.
Epoca / Season / Mùa hoa: Verano, Otoño / Summer, Fall / Hạ, Thu.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Slc.Tzeng Wen Beau​

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small/ Nhỏ
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Chunyeah x self - Blc.Chunyeah #8 x Blc. Chunteah #9​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG


Blc. Shinfong Luohyang "Golden New City" - (Blc. Apricot Flare x Blc. Chia Lin)​

Color / Color / Màu hoa: Amarillo / Yellow / Vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y primavera / Fall and Spring / Thu và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc. Chan Hsiu Gold "Taiyoung#19" - (Blc. ChunYeah x Blc. Pu Lung)​

Color / Color / Màu hoa: Rojo c/anaranjado / Red w / orange / Màu đỏ với cam
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Verano / Summer / Hạ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Chan Hsiu Gold "Taiyoung#15" - (Blc.Chunyeah x Blc.Memoria Ong Wen-Mo)​

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con Rojo / Yellow with Red / Màu vàng với đỏ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y invierno / Fall and Winter / Thu và Đông.
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).


Blc.Sanyung Ruby 'King Kong' ( Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin "New City" )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Autumn / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc. Tzeng-Wen Beauty ' B.D.' ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Autumn / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Lc. Taiwan Beauty ' CM#1' ( C. Interglossa x Lc. Shellie Compton )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).


C.Monte Elegante "New Port" ( C. Sophia Martin x C. Interglossa )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Verano / Spring and Summer / Xuân và Hạ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Chunyeah #15 ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen )​

Epoca de floracion / / Season / Mùa hoa:: Verano y otoño / Summer and Fall / Hạ và Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc.Sunstate Colorchart "Heaven Bird" (Blc.Oconee x Blc.Sunset Sail)​

Epoca: Otoño, Invierno y Primavera / Autumn, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Hết

Cám ơn các bạn đã xem
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).


Bc. Pastoral alba 'Innocence'​

Híbrido / Hybrid / Lan lai (C. Mademoiselle Louise Pauwels x Bc. Deesee 1961)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 15 x 15 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: outono-inverno / Thu-Đông
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%Blc. 'Hawaian Galaxi'​

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Lc. Amber Glow x Blc. Waikiki Gold 1981)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 11,5 x 10 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão / Summer / Mùa Hạ
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%Blc. Alma Kee 'Tip Malee'​

Híbrido / Hybrid / Lan lai (Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee 1975)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 13 x 13 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: undefined / indefinida / không xác định
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).


Blc. Chia Lin 'New City'​

Híbrido / Hybrid / Lan lai (Blc. Oconee x Blc. Maitland 1989)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 16 x 16 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


Blc. Chunyeah 'Tzeng-Wen'​

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan- Miao Chen 1991)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 13 x 14 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: outono / Autumn / mùa Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


Blc. Drumbeat​

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Lc. Bonanza x C. Horace 1967)

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).


Blc. George King Serendipit​

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Blc. Buttercup x Blc. bob Betts)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 12 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: Outono / Autumn / Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%
Cattleya amethystoglossa​

Origem / Origin / Nguồn gốc: Brasil
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 7 x 7,5 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: inverno-primavera / winter-spring / Đông-Xuân
Sombreamento / Shading / Che mát:50%Cattleya bicolor​

Origem / Origin / Nguồn gốc: Brasil
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 9 x 8 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão-outono / Summer-Autumn / Hạ-Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


Còn tiếp
 
Top