Cattleya Đài Loan

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":


CA02417 - Pot. Burana Beauty "Burana" (Pot. Netrasiri Starbright x C. Netrasiri Beauty)​

Color / Màu hoa: Yellow with red splash, waxy flower / Hoa như sáp màu vàng với vằn đỏ.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS


CA02419 - Blc. Tzeng-Wen Beauty "Little Phoenix" (Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Yellow with purple splash / Màu vàng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02420 - Lc. Gila Wilderness "Nippon Treasure" (Lc. Kevin Green x Lc. Red Empress)​

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS, SM/JOGA

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com).

Splash / “Vằn":


CA02421 - Otaara. Hwa Yuan Bay "Sunset Red" (Lc. Peggy San x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Purple with yellow splash / Màu tím với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02422 - Lc. White Spark "Cat On Fire" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)​

Color / Màu hoa: Purple petals with white splash and dark purple lip with yellow throat / Cánh tím với vằn trắng và môi tím đậm với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02423 - Lc. Taiwan Beauty "CM#1" (C. Interglossa x Lc. Shellie Compton)​

Color / Màu hoa: Whte with purple splash and purple lip / Màu trắng với vằn và môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/.

Splash / “Vằn":


CA02424 - Blc. Hwa Yuan Grace "Elvis" (C. Moscombe x Blc. Memoria Helen Brown)​

Color / Màu hoa: Large green flower with red lip and red splash / Hoa lớn màu xanh lá cây với môi đỏ và vằn màu đỏ. Heavy flower substance. Long lasting flowers. / Căn bản hoa rậm. Hoa lâu tàn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02425 - Lctan. Chyong Guu Kaleidoscope "Colorful" ( Lc. Purple Cascade x Lctna. Peggy San )​

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02426 - Pot. Creation "Summer Choice" ( Pot. Chatoyant x Lc. Orglade's Glow )​

Color / Màu hoa: Purple splash / Vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Splash / “Vằn":


CA02427 - Lc. Hsingying Excell "D" ( Lc. Excellescombe x Laelia briegeri )​

Color / Màu hoa: Purple splash / Vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02428 - Blc. Tzeng-Wen Beauty "B.D." ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )​

Color / Màu hoa: Yellow with red splash / Màu vàng với vằn đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02429 - Blc. Kusuma "Rainbow" ( C. Moscombe x Blc. Memoria Crispin Rosales )​

Color / Màu hoa: Purple with yellow throat / Màu tím với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":


CA02430 - C. Monte Elegante "New Port" ( C. Sophia Martin x C. Interglossa )​

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuận, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02431 - Slc. Hawaiian Splash "Water" ( Sl. Psyche x Lc. Mishima Star )​

Color / Màu hoa: Red with yellow splash / Màu đỏ với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02432 - C. Sophia Martin x Thospol Spot “Tricum Porm”​

Color / Màu hoa: Red with white spot / Màu đỏ với đồm trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":


CA02433 - C. Green Emerald "Orchid Queen" ( C. Elizabeth Mahon x C. Thospol Spot )​

Color / Màu hoa: Light yellow with red spot / Màu vàng nhạt với đốm đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02434 - Blc. Bread Beauty "Peach" ( Lc. Puppy Love x Blc. Toshie Aoki )​

Color / Màu hoa: Purple with white splash / Màu tím với vằn trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02435 - Lc. Mini Song "Water" ( Lc. Mini Purple x Lc. Mari's Song )​

Color / Màu hoa: Dark purple with splash / Màu tím đậm với vằn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02436 - Lc. Platinum Sun "Water" ( C. Francis T. C. Au x Lc. Colorama )​

Color / Màu hoa: Pink with yellow splash / Màu hồng với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây


CA02501 - Blc. Ports of Paradise "Green Ching Hua" ( Blc. Fortune x B. digbyana )​

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS


CA02502 - Blc. Ports of Paradise "Gleneryrie's Green Giant" ( Blc. Fortune x B. digbyana )​

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AOS


CA02503 - Blc. Magic Meadow "Napoleon" ( Blc. Mem Helen Brown x Blc. digbyana )​

Color / Màu hoa: Green with red on lip / Màu xanh lá cây với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây


CA02504 - Blc. Greenwich "Elmhurst" ( Lc. Ann Follisx Blc. Lester Mc. Donald )​

Color / Màu hoa: Green with purple lip and yellow throat / Màu xanh lá cây với môi tím và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS


CA02505 - Lc. Star Garden "Green Garden" ( Lc. Little Don x C. Guttata )​

Color / Màu hoa: Green with red lip / Màu xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / Hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02506 - Blc. (Ports of Paradise x Fortune) "Dragon King"​

Color / Màu hoa: Green with red on the lip, Waxy flower / Hoa như sáp màu xanh lá cây với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây


CA02508 - B. digbyana​

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính ,Species / Loài
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02509 - Blc. Young Kong "Sun No.16" ( Blc. Green Fantasy x Blc. Tassie Barbero )​

Color / Màu hoa: Green with purple lip and yellow central / Màu xanh lá cây với môi tím và trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: HCC/AOS


CA02510 - Blc. San Damiano "Green Bowlder" ( Blc. Ports of Paradise x Blc. Erin Kobayashi )​

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Green / Màu xanh lá cây


CA02511 - B. nodosa​

Color / Màu hoa: Light Green petal with large white lip / Cánh xanh lá cây nhạt với môi trắng lớn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02512 - Eplc. Merry Green "Green Pride" ( Epi. Vienna Woods x Lc. Ann Follis )​

Color / Màu hoa: Waxy, Green petal with purple lip / Cánh xanh lá cây như sáp với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer / Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium multi-floral / Nhiều hoa trung bình
Award Record / Giải thưởng: FCC/OSROC


CA02513 - Blc. Leaflet "Ahchung" ( Blc. Greenwich x Blc. Folleesse )​

Color / Màu hoa: Green with red lip and yellow throat / Màu xanh lá cây với môi đỏ và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây


CA02514 - Pot. Kat Green Power "Big Triple-G" ( Blc. Ports of Paradise x Pot. Golden Square )​

Color / Màu hoa: Green / Xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02515 - Cattleychea Siam Jade ( C. Penny Kuroda x Cattleychea Vienna Woods )​

Color / Màu hoa: Green with white lip / Màu xanh lá cây với môi trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02516 - Blc. Mem. Hellen Brown "Sweet Afton" ( Blc. Xanthette x Lc. Ann Follis )​

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large /To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây


CA02517 - Blc. Mystic Island "Green" (Blc. Memorial Helen Brown x Blc. Destiny)​

Color / Màu hoa: Green / Xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall, Winter / Hạ, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02518 - Blc. Ahchung Emerald ( Blc. Greenwich x Blc. Young Kong )​

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02519 - Eplc. Mae Bly "Water" ( Prosthechea mariae x Lc. Ann Follis )​

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/).

SPLASH / VẰN


Blc.Haw Yuan Grace "Elvis" ( C. Moscombe x Blc. Memoria Helen Brown )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tínhBlc. Haw Yuan Beauty "Pearl" ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediano / Médium / Trung bình
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tínhLc. Chan Hsiu Jewel "BEST BEAUTY" ( C. Moscombe x Lc. Wayndora )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring & Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN


Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" AM/AOS(2000) ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small / Nhỏ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2000)Blc.Tzeng Wen Beauty "Little Phoenix" ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring & Fall / Xuân & Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Meriana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Lc.Purple Cascade "Fragrant Beauty" BM/JOGA:BM/TOGA ( C. Interglossa x Lc. Tokyo Magic )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: BM/JOGA:BM/TOGA

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN


Lc. White Spark "Cat On Fire" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)​

Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y Primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tínhLc.Aqui-Finn "Splish Splash" (Lc.Suavion Aquiuii x Lc.Irene Finney)​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring & Fall / Xuân & Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có


Blc.Chinese Beauty "Orchid Queen"(AM/OSROC(85) ;AM/AOS) ( C. Moscombe x Blc. Sunset Bay )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: OBS. AM/OSROC(85) ;AM/AOS

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN


Blc. Ahualoa ( Blc. Mem Helen Brow x Blc.Toshie Aoki )​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Blc. Taiwan Queen 'Golden Monkey' HCC/AOS ( C.Moscombe x Blc. George Angus )​

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño / Fall / Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )​

Color / Color / Màu hoa: Blanco con lila en su petalos y labio / White with lilac petals and the lip / Màu trắng với cánh hoa và môi màu hoa tử đinh hương
Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small/ Nhỏ
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN


Pot. Shin Shiang Diamond "Taiyoung #1" BM/APOC8​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Blc. Tsutung Beauty (Lc.Mari´s Song x Blc.Tzeng Wen Beauty )​

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Blc.Chinese Beauty "Orchid Queen" AM/AOS,AM/OSROC - (C.Moscombe x Blc.Sunset Bay)​

Color / Color / Màu hoa: Petalo Rojo con amarillo splash / Red with yellow petal splash / Màu đỏ với vằn cánh màu vàng
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN


Blc. Yen Corona "Green Genius" (Lc.Brazilian Treasure x Blc.Memoria Helen Brown)​

Epoca / Season / Mùa hoa: primavera / Spring / Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím


Pot. Harng Tay "I-Chi-Ban" - (Pot.Prosperrous Lee X Pot.Wan Ta)​

Color / Color / Màu hoa: Rojo con poquito amarillo central./ Red with little central yellow. / Màu đỏ với ít vàng trung tâm
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Primera y otoño / First and Fall / Đầu tiên và Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tínhPot. Kat Sky Song "Black Rose" - (Blc.Maitland X Pot.Sally Tayor)​

Color / Color / Màu hoa: Rojo con amarillo central / Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera / Spring / Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


Blc. Sanyung Ruby "Chi-Mei" AM/AOS - (Blc.Waianae Coast X Blc.Chia Lin)

Color / Color / Màu hoa: Rajo con ojo Amarillo / Yellow-eyed Pit / Lỏm Mắt Vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y invierno / Spring and winter / Xuân và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím


Pot.Shinfong Beauty "SUPER DIAMANTE" - (Pot. Shinfong Lisa x Blc. Chin Lin)​

Color / Color / Màu hoa: Rojo / / Red / Màu đỏ
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.Blc. Guanmiau City 'Black Orchid' - (Blc. Molbeth x Blc. Chen's Ruby)​

Color / Color / Màu hoa: Lila Oscura / Dark Purple / Màu tím đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


OTRA VEZ!! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', PERO ESTA VEZ SU COLOR ES MAS VIVO, MAS ESTRICTO!! / AGAIN! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', but this time the color ismore lively, more strict!! / MỘT LẦN NỮA ! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', nhưng lần này màu sắc sinh động hơn, chặt chẽ hơn !​

Còn tiếp
 
Top