BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm vài phép so sánh.

binhthanh

Quản Lý Viên
Dưới đây là bộ sưu tập Bonsai thế giới mình sưu tầm được, khi xem xong mong các bạn thử làm một vài phép so sánh (càng chi tiết càng tốt) với phong cách Bonsai của VN nói chung và cây cảnh trong các cuộc triển lãm lớn ngoài miền Bắc tổ chức vừa qua nhé.
Các điểm khác biệt đặc trưng chi tiết từ gốc, rễ, thân chính, độ phân tán, bố trí cành các cấp, từ tổng thể đến chi tiết... Mục đích là để chỉ ra đặc điểm mà cây cảnh VN còn thiếu hoặc đặc điểm mà Bonsai thế giới không có.
So sánh bằng hình ảnh là dễ nhất đấy.

<img src='http://img106.imageshack.us/img106/3999/13fi10.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/4272/74604039.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/7867/25059946.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/561/316o.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/1610/317p.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/3408/52346119.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/5016/3bonsaipillnitztrees27.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/6524/53725621.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/2354/98907783.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img14.imageshack.us/img14/226/40176444.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/9105/32723208.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/9889/86956394.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/7594/411g.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/6740/27453341.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/1847/22220517.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/3272/68238965.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4646/49414721.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/1378/58409666.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/7382/77871563.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/7079/0915hallimbonsai.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4322/37528099.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/814/17copiab.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img13.imageshack.us/img13/815/200317.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/2051/305boug2.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/6817/200415m.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/2226/200608dsc5256g.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img106.imageshack.us/img106/2227/2007tw03psd5.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/5743/2007tw15ou4.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/7504/200803dsc2428v.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/379/4830cb4bbonsai5.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/2559/1160138.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/6859/44525476mg1683.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/2213/44525492mg1696.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/6404/44710021301c50b039d.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/490/25225908730dd1bb69c0b.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4908/20061031204414bonsai1.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/3016/azaleatwo.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/4074/bild29.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/3614/bonsai10.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img106.imageshack.us/img106/909/bonsai12.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/9377/bonsai25.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/7034/bonsai31.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/9430/bonsai52.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/1740/bonsainh03.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/7077/bonsaifa.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4383/bonsaineuss20.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/2554/bonsaivandemaandapril20.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img106.imageshack.us/img106/2488/bonsaivandemaanddecembe.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/2488/bonsaivandemaanddecembe.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/9808/bonsaivandemaandoktober.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/9531/ceratoniasiliqua.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/8837/christinetwistedcrabapp.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/852/cimg0815.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/5651/clerodendruminerme68cm.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/8929/contestbudisulistyosant.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img3.imageshack.us/img3/5665/contestvancewoodmugob.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/315/cotoneaster.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/8509/d446.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/3328/dscf0037lg.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/5331/dscn0745b.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/9293/dscn0747b.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/1286/44633316.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/338/ed99v10l.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/5290/77575044.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/4681/edb15l.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/2611/edjunipercascade.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/5297/ee3f.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img300.imageshack.us/img300/6074/englishelm8large.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/3553/f11m.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/8325/ficus.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img300.imageshack.us/img300/4770/firstazalea.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4515/firethornbonsai.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/294/gbgf.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4518/hankengai.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/4045/hatanakachineseelm.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/4196/hfhfhf.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img14.imageshack.us/img14/4671/homematerial.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img3.imageshack.us/img3/7752/im000012lg.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/5248/img9104.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/752/img9109j.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/5356/juniperussabina.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/1821/kaskade.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/2307/kengai.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/5333/kettorzsu.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

<img src='http://img4.imageshack.us/img4/8319/koreanyewbonsai.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img4.imageshack.us/img4/7326/li05.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img4.imageshack.us/img4/762/liporacejuniperuschines.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/259/mlp5cascadeelm.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/3617/openwsaug07001.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/7800/p292mc2.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/9097/pbs2005027.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img4.imageshack.us/img4/4871/picea1.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/6127/picture027w.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img244.imageshack.us/img244/1408/robficusnerifoliatriple.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img244.imageshack.us/img244/9852/robertkempinskipinusthu.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img244.imageshack.us/img244/7506/satsuki20045.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/4263/sho125.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img4.imageshack.us/img4/4877/twinpine.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/149/ulmusparvifoliabonsai2.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img244.imageshack.us/img244/273/yaupon.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <img src='http://img22.imageshack.us/img22/3860/zelkovag.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

BT có một số nhận xét:
Nhìn tổng thể: bạn sẽ thấy các tác phẩm có tán tổng thể dày, um tùm, các tán rất khít nhau, đầy sức sống. Điều này tạo nên độ phức tạp khi bạn nhìn tác phẩm, đây cũng chính là đặc điểm làm cho tác phẩm có vẻ tự nhiên. Các cành trên cây đều giữ một vai trò hoàn thiện dáng vẻ thẩm mỹ chung của tác phẩm .
Tán cây có thể phân bố bất cứ nơi nào trên thân chính, nơi mà làm tôn được vẻ đẹp chung của tổng thể, tuy nhiên vẫn tuân theo một số quy luật nhất định, ý tôi muốn nói là cách linh hoạt trong việc tạo tán. Ở cây cảnh VN, hầu hết tác phẩm tán thường phân bố ngoài đường cong ( phần lồi dương) trên thân chính. Uốn như thế hoàn toàn đúng nhưng chỉ là điều kiện tối thiểu phải có trong việc uốn cây. Các cành non khác được cho là "mọc sai chỗ" sẽ bị cắt bỏ. Chính vì thế khi nhìn vào thân chính bạn sẽ thấy tay tán lộ rõ, các tán có thể đếm được vì vậy mà tác phẩm nhìn đơn điệu, hơn nữa tán cây phân bố xa nhau khiến cây không thể khép tán được.
Đối với Bonsai thế giới, độ um tùm dày khít của tán được làm tiêu chí để đánh giá độ thành thục của tác phẩm. Tuy nhiên, nhìn kĩ tay cành không bị rối, dày mà thoáng, chỗ ẩn chỗ hiện hài hòa. Khi nhìn không nhàm chán vì nghệ nhân chú ý đến cả các chi tiết nhỏ nhất, đây là cái mà đa số Cây đại cảnh miền Bắc không có. Thoáng nhìn cảm thấy rất đơn giản vì nó rất tự nhiên nhưng thực ra là khó đấy.
Một số cành mọc ra từ "phần âm" của đường cong vẫn đẹp xét trong tổng thể tác phẩm, có sao đâu, rất tự nhiên.
Chúng ta quá coi trọng tuổi thọ cây mà cụ thể là kích thước hay mức độ phát triển rễ, cường điệu hóa thành " của hiếm, độc, khủng, quý ", là tiêu chí mà nghệ thuật Bonsai hầu như bỏ qua.
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

nhậ xét đầu tiên của em: quan điểm làm cây với họ cũng như quan điểm sống đó là tôn trọng tự do, tự nhiên, không bị gò ép bởi những khuôn mẫu sẵn. coi trọng tổng thể nhưng không bỏ qua những chi tiết nhỏ và tất cả các bộ phận cấu thành tác phẩm đều hướng tới một tổng thể đẹp!
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

nhận xét đầu tiên của em: quan điểm làm cây với họ cũng như quan điểm sống đó là tôn trọng tự do, tự nhiên, không bị gò ép bởi những khuôn mẫu sẵn. coi trọng tổng thể nhưng không bỏ qua những chi tiết nhỏ và tất cả các bộ phận cấu thành tác phẩm đều có ích và hướng tới một tổng thể đẹp!
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

sao em làm đã rất nhanh rồi mà vẫn không hiện được tên mình lên là sao nhỉ!
nhận xét đầu tiên của em: quan điểm làm cây với họ cũng như quan điểm sống đó là tôn trọng tự do, tự nhiên, không bị gò ép bởi những khuôn mẫu sẵn. coi trọng tổng thể nhưng không bỏ qua những chi tiết nhỏ và tất cả các bộ phận cấu thành tác phẩm đều có ích và hướng tới một tổng thể đẹp!
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Re: BST BONSAI THẾ GIỚI - Thử làm một vài phép so sánh.

trời đất! diễn đàn hôm nay có vấn đề rồi! em làm chỉ trong 30 giây mà vẫn không hiện dược cái tên mình lên , để các bác phải mỏi mắt rồi! mà không có tên sợ các bác lại cho đó là ý kiến nặc danh............. mấy lời cạn nghĩ trên là của hùngasơn em đấy các bác! có gì sai mong các bóc chỉ bảo
 

hantu

Thành viên
binhthanh nhận xét rất chính xác.và còn thêm một điều nữa là họ thường trồng từ cây con và uốn nắn cho tới khi hoàn chỉnh tác phâm đó ngay trên chậu.ở những nơi lạnh giá,vào mùa đông ngoài cây thông những cây khác đều rụng lá.những cây rụng lá ngoai thiên nhiên không khác mấy so với hai cây này
<img src='http://i469.photobucket.com/albums/rr60/hantu_018/20dbscd-1.jpg' border='0' alt='user posted image' />
<img src='http://i469.photobucket.com/albums/rr60/hantu_018/NoelandersTrophyVII32.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

honglong237

Thành viên tích cực
đầu tiên là em cảm ơn anh binhthanh đã cho mọi người thưởng thức bộ ảnh tuyệt vời.vây mà anh giấu mãi<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->

về sự so sánh cây cảnh thế giới và Việt Nam thì theo em đầu tiên là họ giống chúng ta về những quan niệm về thiên nhiên,tất cả đều 1 mục đick là tái hiên tự nhiên.xong qua bộ ảnh này dươnngf như là họ ít chú ý đến các niêm luật của của các chi hơn không như chúng ta ,nhưng chú ta thấy thì mặc dù rất nhiều cành ở vị trí theo ta là lỗi thì với cây của họ vẫn đạt được sự hài hòa tuyệt vời.
điều thứ 2 là có sự phân biệt về đẳng cấp rõ rệt.ở chỗ là cây của họ có độ phản ánh cây trong tự nhiên rất cao khác hẳn cây của chúng ta nhiều khi thấy chỉ chú trọng đến ấn tượng mạnh với người xem mà không chú ý đến nó có thực sự được gọi là bon sai hay không.
 

honglong237

Thành viên tích cực
cây của chúng ta là cây của vùng nhiệt đới và ở ảnh hưởng nhiều về các quan niệm của văn hóa phương đông ,cây của chúng ta cũng mang 1 phong cách rất riêng mà trong đó hàm chứa rất nhiều quan niệm nhân sinh quan.có lẽ vì điều này mà cây của chúng ta không bằng họ về mức độ phản ánh tự nhiên.

em chưa bao giờ được chiêm ngưỡng 1 cây mang đẳng cấp thế giới thực cả.nhưng em thấy đường như với các loại tùng thì họ có thể là rất tuyệt (em thấy nghệ nhân mình không mấy người giỏ về tùng cả) kĩ thuật tạo tán với thông,tùng của họ thì chúng ta có lẽ cần họchỏi rất nhiều

với cây là rộng thì em thấy ở họ về mức độ phân nhánh của các chi rất chặt chẽ,và đều nó quyết định đến bộ tán tự nhiên của cây.
 

honglong237

Thành viên tích cực
<img src='http://img13.imageshack.us/img13/2354/98907783.jpg' border='0' alt='user posted image' /> [/QUOTE]
Cây này là cây gì binhthanh co biết ko? Mình nhìn như lá rau má ấy.
 

TaoLam

Thành viên tích cực
Trước tiên cảm ơn bạn đã có các bức ảnh đẹp về BonSai còn về nhận xét đánh giá thì mình có ý kiến thế này nghệ thuật bonsai của thế giới có những cái nét riêng và nghệ thuật cây thế của Việt Nam có những nét riêng của nó.Nghệ thuật bonsai là đưa cây từ thiên nhiên vào chậu nhỏ có tính phóng khoáng và tự nhiên còn cây thế truyền thống của Việt Nam phải đảm bảo tính liêm luật tính chặt chẽ người xưa muốn đưa ý thức giáo dục con người vào nghệ thuật cây cảnh nếu so sánh là cây cảnh của Việt Nam không bằng thế giới tôi cho là không ổn theo suy nghĩ của tôi Việt Nam ta chỉ không bằng thế giới ở qui mô tổ chức các triển lãm cây mà thôi chúng ta chưa có một hội thảo quốc tế về cây cẩnh lại càng không có một triển lãm qui mô quốc tế qui tụ các cây cảnh tại Việt Nam điều này chắc Trung Ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam phải suy nghĩ và tìm biện pháp để đưa cây cảnh Việt Nam đến với thế giới
 

lnvinh

Super Moderator
Binhthanh nhận xét đúng đó chứ, còn 1 chi tiết giống nữa là tổng thể bonsai là 1 tam giác lệch.
Còn về vấn đề khác là ở VN chỉ lấy tay ở phần dương và 1 bắt buộc không thấy có sách quốc tế nào nói đến nữa là tay chi phải theo tứ tự 1-2-3.
Nói chung dù khác như vậy nhưng mình cũng phải làm theo để không bị sai luật khi đi thi ở VN. Dù sao xét về mặt tổng thể bonsai VN cũng có những tác phẩm không thua kém với quốc tế đâu.
Còn một mặt khác nữa là, thường các cây BS thành phẩm của VN mình, tuổi đời thành phẩm còn rất nhỏ so với một số nước, vì dẫu sao BS đến với Vn cũng chỉ mới đây thôi.
Còn vấn đề cây cảnh ở Hn, thật tình mình vẫn chưa hiểu sao, đại đa số vẫn thích làm chi theo kiểu thưa thưa chứ không kín tàn như bonsai nữa. Nhìn nhiêu cây nghe nói cũng già lắm, mà thấy giàn tàn còn thưa như cây bán thành phẩm mới làm chi xong vậy, nếu chơi dáng đó mà làm chi dày mình nghĩ cũng đẹp lắm đó chứ.
 

ngoaihanhtinha

Thành viên
Gửi anh Bìnhthanh

Đọc bài viết của anh mà em buồn quá. Nói thật anh đừng phiền long: Nhìn những bức ảnh cây của anh đưa lên cho mọi người xem em dễ dàng nhận ra là: anh mới bắt đầu tập chơi cây, chưa hiểu biết nhiều về cây cảnh ngay cả ba miền nước ta. Tại sao anh không dành thời gian học hỏi thêm các cao nhân tiền bối ngoài đời và trên diễn đàn, đọc thêm sách chuyên ngành bonsai để trao dồi kiến thức- rồi sau đó hãy đưa ra chủ trì bình luận vấn đề hiểm hóc này. Em cũng như anh, chúng ta là những người đi sau sao không nhún nhường khiêm tốn học hỏi đã. Những bình luận nhận xét của anh hoàn toàn không đúng tí nào cả, ngay cả dòng cây cảnh bonsai ngoài Bắc gần nơi anh ở đến thế mà anh cũng chẳng hiểu huống hồ dòng cây cảnh nơi khác. Với một sự hiểu biết còn nhỏ bé hạn chế như thế mà anh đã vội kết luận cây cảnh Việt Nam thế này thế khác, ngược lại anh cũng co hiểu mấy đâu về cây cảnh thế giới. Em được biết: Ngay ở Nhật Bản cũng có rất nhiều trường phái bonsai, còn ở Trung Quốc thì vô cùng nhiều rôi. Chỉ dựa vào một số rất hạn chế các tác phẩm nghệ thuật bonsai của nước ngoài và của Việt Nam mà anh đã vội nhận xét như thế thì có phần…Ếch ngồi đáy giếng đấy anh ạ. Xin lỗi em rất buồn khi phải có lời như trên, biết sẽ làm anh không vui nhưng biết làm sao được. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà, các cụ đời xưa đã dạy như thế.
Anh Taolam có những nhận xét rất hợp ý em. Hoan hô anh Taolam, em rất muốn được kết giao trò truyện cùng anh?
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Cây cảnh của Việt Nam nó khác bonsai những điểm sau.
- Nó mang tính triết lý giáo dục .
- Nó thổi hồn sống của người tạo ra nó vào cây , thể hiện ở các thế cây , tỷ muội , huynh đệ , mẫu tử , phụ tử , và vv....
- Cây cảnh Việt Nam gần với cây tự nhiên hơn , vì sao tôi nói vậy vì nhưng người làm cây họ rất chú trọng đến tỷ lệ giữa thân với tay cành ,
Nhìn nhưng tấm hình bonsai của QT thoáng nhìn thì đẹp đấy nhưng khi nhìn kỹ laij thì thấy nó gò bó lắm thân cành nó trùn trùn thế nào ấy , và họ sử dụng quá nhiều kỹ sảo và lạm dụng tói đa sự ghép triết chứ không kiên nhẫn chờ mầm lộc như cây của chúng ta , tôi có vào cửa hàng bán cây nhập từ Nhật và TQ , nhìn cây của họ làm gần như một kiểu , cây si họ cắt cụt cổ và bắn vào đó mấy cái mầm và tao ra một cái lùm có mầu xanh thế là song. Nhìn cây của họ thì um tùm nhìn vào chi thì như que tăm cắm vào củ khoai .
 
Top