Vai trò của Abscisic Acid (ABA) nhằm giảm thiểu lượng nước thất thoát

mai vu duy

Thành viên
Vai trò của Abscisic Acid (ABA) nhằm giảm thiểu lượng nước thất thoát

Ở thực vật có nhiều cơ chế chống hạn đã được biết đến, tuy nhiên được quan tâm nhiều nhất hiện nay vẫn là cơ chế tác động của Abscisic Acid (ABA) lên độ mở khí khổng nhằm giảm thiểu lượng nước thất thoát. Việc xử lý chất điều hòa sinh trưởng ABA ngoại sinh có thể làm cho một số loài cây chống lại điều kiện “stress” nước.

Một vài thí nghiệm cho thấy trong điều kiện thiếu hụt nước, khi được xử lí ABA, các cây đều sinh trưởng tốt hơn so với đối chứng héo rũ do không sử dụng ABA.


Thí nghiệm xử lý ABA trên hoa Trạng Nguyên trong điều kiện khô hạn trong 11 ngày thiếu hụt nước (trái: không xử lí, phải: xử lí ABA)

Thí nghiệm xử lý ABA trên hoa Cúc (trái: xử lí ABA, phải: không xử lí) trong điều kiện khô hạn trong 5 ngày thiếu hụt nước

Thí nghiệm xử lý ABA trên hoa Păng-xê (từ trái qua 0 xử lí ABA, xử lí 250 và 500 ppm ABA) trong điều kiện khô hạn trong 5 ngày thiếu hụt nước.
Nguồn ảnh: internet
 
Top