M
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hi bạn, KH của chúng tôi là Cty tư vấn muốn tìm hiểu cách thành lập một khu trồng muồng pháo đỏ (a Red Caliandra - Calliandra Callothyrsus): chi phí, nhà máy sxuất wood pellets dùng cây này, etc.

    Tôi hy vọng bạn có thể hỗ trợ tư vấn 1h. Chúng tôi sẽ trả $200/h.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top