Vườn của tân binh

Inin2009

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: Trả lời: Re: Trả lời: Vườn của tân binh

khi nào rảnh a chụp hình tải lên cho dũng xem
sam đỗ ôm chậu
Chụp thêm hình cây đổ đi anh Sơn, chưa có cây đổ nào cả.
 

Doan_Hoa_2010

Thành viên
coi lân nữa vẫn thấy đẹp, nhưng chậu không đẹp "nhớ câu người đẹp gì lụa cây đẹp chắc nhờ chậu quá"
 

tanbinh

Thành viên
em sam đổ này nhìn hay hay đó anh Sơn.thêm hình đi anh.
hôm nào đi củ chi ghé nhà a chơi
==================================
Chụp thêm hình cây đổ đi anh Sơn, chưa có cây đổ nào cả.
ok vẫn còn một vài cây đỗ đó dũng
==================================
coi lân nữa vẫn thấy đẹp, nhưng chậu không đẹp "nhớ câu người đẹp gì lụa cây đẹp chắc nhờ chậu quá"
đúng đó e nhưng a kg vô chậu chơi được vì tưới và vô phân rất thời gian
==================================
sam núi

 
Top