Vườn Bonsai Hai Nhơn đồng hành hội tết doanh nhân

bonsaihainhon

Thành viên






Ông Biện Trường Giang
Tổng giám đốc Cty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt





Ông Nguyễn văn Bình
GĐĐH Công ty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt
==================================



Cặp kiểng thế Nam bộ
Tam Cang Ngũ Thường(vườn bonsai Hai Nhơn)
về Dinh Thống Nhất
 

bonsaihuuphuoc

Thành viên






Ông Biện Trường Giang
Tổng giám đốc Cty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt





Ông Nguyễn văn Bình
GĐĐH Công ty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt
==================================



Cặp kiểng thế Nam bộ
Tam Cang Ngũ Thường(vườn bonsai Hai Nhơn)
về Dinh Thống Nhất
Cặp kiểng thế Nam bộ - Tam Cang Ngũ Thường có mặt trong ngày Hội Tết Doanh Nhân, góp phần tạo thêm sự long trọng cho ngày hội! Xin chia vui cùng chủ nhân của cặp kiểng thế nói trên! Và chúc cho ngày Hội Tết Doanh Nhân Tp.HCM năm 2014 diễn ra thành công tốt đẹp!
 
Chúc mừng Bác.Thêm một "minh chứng" : Kiểng cổ vẫn có đất để "trường tồn"...
(Nếu là tôi ,tôi sẽ không up tấm hình thứ 3 )
 

Ngan 2n1

Thành viên mới
Chúc mừng anh Hai Nhơn. Kiểng thế Nam Bộ tam cang ngũ thường đại diện cho cây kiểng miền Nam.
 

bonsaihainhon

Thành viên
Chúc mừng anh Hai, 1 năm với nhiều sự kiện tốt đẹp.
Chúc mừng Bác.Thêm một "minh chứng" : Kiểng cổ vẫn có đất để "trường tồn"...
(Nếu là tôi ,tôi sẽ không up tấm hình thứ 3 )
Chúc mừng anh Hai Nhơn. Kiểng thế Nam Bộ tam cang ngũ thường đại diện cho cây kiểng miền Nam.
Chúc mừng a Hai nhé
Cám ơn ACE nhiều. Tết mà, Hai Nhơn góp một phần nhỏ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.
 

BonsaiTanPhu

Thành Viên Danh Dự






Ông Biện Trường Giang
Tổng giám đốc Cty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt





Ông Nguyễn văn Bình
GĐĐH Công ty CP Mỹ thuật truyền thông ngôi sao việt
==================================



Cặp kiểng thế Nam bộ
Tam Cang Ngũ Thường(vườn bonsai Hai Nhơn)
về Dinh Thống Nhất
Hôm trước có nghe cặp kiểng này anh Hai ủng hộ để bán đấu giá ,kết quả sao rồi anh Hai.
 
Top