D
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings About

  • những cây Mai mà tôi giâm cành từ trước đến bây giờ vẫn còn sống tốt, ko rõ là nó sẽ còn sống được bao lâu nữa.
    con chào bác. k biết bác nhiêu tuổi con tạm xưng như vậy nhé.
    tình cờ con dc biết diễn đàn này thông qua agriviet.
    con có xem bài viết của bác về giâm cành mai rất hay bác có thể cho con biết cành giâm sống dc bao lâu?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top