Tri ân thành viên

Văn

Thành viên tích cực
Thống kê chi tiết anh em thành viên ủng hộ kinh phí cho HĐTT tháng 08/2010

  1. 06/08/2010, đã nhận được 500.000VNĐ chuyển từ LUONG NGOC KIEN(nick: ngockien)trong giao dịch với thành viên Lengoctan tại topic anh em vô tham gia :đấu giá 1 phôi sam núi đẹp,ủng hộ quỹ xây dựng diễn đàn.
  2. 10/08/2010, đã nhận được 100.000VNĐ chuyển từ thành viên Hoangcm
  3. 10/08/2010,đã nhận được 550.000VNĐ chuyển từ thành viên NQuangLam đã trúng đấu giá trong topic Đấu giá tiếp anh em ơi...ủng hộ diễn đàn 100% của bạn Tathaco
  4. 11/08/2010, đã nhận được 800.000VNĐ chuyển từ thành viên Dungkhiem đã trúng đấu giá trong topic HOT..hot(phôi dương rất đẹp) Đấu giá ủng hộ dđ 100% của thành viên Tathaco
  5. 23/08/2010,đã nhận được 3.500.000VNĐ chuyển từ thành viên catbui đã trúng đấu giá trong topic ĐẤU GIÁ GẠC TÀN THUỐC BẰNG ĐÁ NGỌC ũng hộ dđ của bạn LeHoangDung,
  6. 31/08/2010, đã nhận được 520.000VNĐ chuyển từ thành viên storm_snows2006 đã trúng đấu giá trong topic Đấu giá cây Lộc vừng nhỏ ủng hộ diễn đàn của bạn quy khoi
Vậy tổng cộng trong tháng 08/2010,số tiền anh em thành viên có tên trên đã đóng góp cho quĩ của HĐTT là: 5.970.000VNĐ(Năm triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)
Xin trân trọng thông báo cùng quí thành viên.
 

Văn

Thành viên tích cực
Thưa quí vị thành viên diễn đàn caycanhvietnam.com

Trong thời gian qua,với sự nổ lực góp sức của quí vị thành viên,HĐTT kinh phí cho diễn đàn đã ra đời và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ về tài chính của quí vị thành viên,cho đến hết tháng 8/2010,số dư tài khoản của HĐTT tổng cộng là 16.991.000VNĐ(Mười sáu triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn))
Tính tròn số là 17triệu.(Đã trừ chi 4,8Triệu vào tháng 03/2010 cho thanh toán thuê server(01/03 đến 01/09/2010, đợt 1)

Ngày 23/08/2010,HĐTT đã chuyển 4.800.000VNĐ về cho webmaster để tiếp tục thanh toán tiền thuê server cho 06tháng tiếp theo(01/09/2010 đến 01/03/2011,đợt 2).Chi tiết chứng từ xin xem tại đây

Vậy hiện số dư tài khoản của HĐTT còn lại là 12.200.000VNĐ(Mười hai triệu hai trăm ngàn đồng)

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,xin trân trọng tri ân tấm lòng của quí thành viên.

Để tiếp tục duy trì kinh phí tài trợ cho diễn đàn,rất mong sự đóng góp của quí vị thành viên.Mọi sự đóng góp cho quĩ của HĐTT, xin vui lòng gởi về tài khoản Vietinbank(ngân hàng Công thương Việt Nam) số: 711A05603411,chi nhánh Quãng Ngãi.Chủ tài khoản: Phạm Văn Tám.Điện thoại: 0983 115 816 - 0553 962 446
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt HĐTT và BQT
Super Mod: Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
Để mở màn cho sự đóng góp tháng 9/2010.thành viên giadinhnho275 đã đóng góp vào quĩ của HĐTT 1.000.000VNĐ(Một triệu đồng) bằng hình thức trao tiền trực tiếp.Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,xin trân trọng tri ân tấm lòng vì diễn đàn của bạn.
Trân trọng
Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
29/09/2010,lúc 11:12PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 400.000VNĐ chuyển từ thành viên thanhthiennguhanhson(theo thông báo từ SMS Banking) gỏi đến để ủng hộ quĩ của HĐTT nhân dịp bạn bán đấu giá thạch anh và trích 20% giá trị để ủng hộ diễn đàn.
Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Thống kê chi tiết tài khoản HDTT tháng 09/2010

01/09/2010.thành viên giadinhnho275 đã đóng góp vào quĩ của HĐTT 1.000.000VNĐ(Một triệu đồng)

29/09/2010,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 400.000VNĐ chuyển từ thành viên thanhthiennguhanhson

Tổng cộng trong tháng 9/2010.Tài khoản của HĐTT đã nhận được 1.400.000VNĐ(Một triệu bốn trăm ngàn đồng) đóng góp ủng hộ từ thành viên có tên trên
Cộng dồn vào số dư tháng trước 12.200.000VNĐ
Vậy đến hết tháng 09/2010.Số dư cuối tài khoản của HĐTT kinh phí cho diễn đàn là: 13.600.000VNĐ(Mười ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,xin trân trọng tri ân tấm lòng của quí thành viên.

Để tiếp tục duy trì kinh phí tài trợ cho diễn đàn,rất mong sự đóng góp của quí vị thành viên.Mọi sự đóng góp cho quĩ của HĐTT, xin vui lòng gởi về tài khoản Vietinbank(ngân hàng Công thương Việt Nam) số: 711A05603411,chi nhánh Quãng Ngãi.Chủ tài khoản: Phạm Văn Tám.Điện thoại: 0983 115 816 - 0553 962 446
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt HĐTT và BQT
Super Mod: Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
Ngày 01/10/2010,thành viên DOQUOCPHONG đã ủng hộ quĩ của HĐTT 500.000VND.
Thay mặt BQT và HĐTT,xin trân trọng cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Ngày 07/10/2010,tài khoản của HĐTT nhận được 1.300.000VND từ cuộc bán đấu giá cây của thành viên @maivang@ ,ủy quyền cho thành viên bigbabol đưa ra đâu giá và thành viên gato68 đã trúng đấu giá tại topic 100% ủng hộ diễn đàn
Thay mặt BQT và HĐTT,xin trân trọng tri ấn tấm lòng vi diễn đàn của các bạn
 

Văn

Thành viên tích cực
THỐNG KÊ CHI TIẾT TÀI KHOẢN CỦA HĐTT THÁNG 10/2010

  1. Ngày 01/10/2010,thành viên DOQUOCPHONG đã ủng hộ quĩ của HĐTT 500.000VND.
  2. Ngày 07/10/2010,tài khoản của HĐTT nhận được 1.300.000VND từ cuộc bán đấu giá cây của thành viên @maivang@ ,ủy quyền cho thành viên bigbabol đưa ra đâu giá và thành viên gato68 đã trúng đấu giá tại topic 100% ủng hộ diễn đàn
  3. Ngày 12/10/2010,tài khoản của HĐTT nhận được 300.000VND từ cuộc bán đấu giá cây của thành viên lemythanhoanhoanh2000 và thành viên Thongxanh684 đã trúng đấu giá tại topic đấu giá ủng hộ diễn đàn cây đẹp đây
  4. Ngày 19/10/2010,lúc 5:32PM,tài khoản của HĐTT(Vietinbank-711A05603411) đã nhận được 450.000VND từ cuộc bán đấu giá cây của thành viênThongxanh684 và thành viên Mê chơi đã trúng đấu giá tại topic Ủng hộ diễn đàn-được cây quí hiếm
Tổng cộng số tiền ủng hộ của quí thành viên trong tháng 10/2010 là:2.550.000VNĐ,
Cộng dồn tháng 9/2010: 13.600.000VNĐ

Vậy hiện tại,tài khoản của HĐTT kinh phí cho diễn đàn đến hết tháng 10/2010 tổng cộng có số dư là:16.150.000vnd
(Mười sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,xin trân trọng tri ân tấm lòng của quí thành viên.

Để tiếp tục duy trì kinh phí tài trợ cho diễn đàn,rất mong sự đóng góp của quí vị thành viên.Mọi sự đóng góp cho quĩ của HĐTT, xin vui lòng gởi về tài khoản Vietinbank(ngân hàng Công thương Việt Nam) số: 711A05603411,chi nhánh Quãng Ngãi.Chủ tài khoản: Phạm Văn Tám.Điện thoại: 0983 115 816 - 0553 962 446
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt HĐTT và BQT
Super Mod: Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
15/12/2010,lúc 1:45AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 440.000VNĐ chuyển từ thành viên Blackrose86 (theo thông báo từ SMS Banking) gỏi đến để ủng hộ quĩ của HĐTT nhân dịp bạn bán đấu giá tại 3 topic Noel đấu giá... và trích 20% giá trị để ủng hộ diễn đàn.
Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Hôm nay,20/12/2010,tài khoản của HĐTT đã nhận được 190.000đ chuyển đến từ cuộc đấu giá tại topic đấu giá kq mẫu tử ủng hộ diễn đàn 100 phần trăm .
Đây là topic do bạn Nhieuvn đưa sản phẩm ra đấu giá và bạn baotran71 là người trúng đấu giá

Thay mặt BQT và HĐTT,xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vì diễn đàn của các bạn.

Super Mod:Văn

http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=268262#post268262
 

Văn

Thành viên tích cực
Lúc 16:32 hôm nay,22/12/2010,tài khoản 711A05603411 đã nhận được 480.000VND gởi đến từ thành viên nhapmonbonsai,người đã thắng trong cuộc đấu giá sản phẩm của bạn doanvunguyen tại topic 100% ủng hộ diễn đàn.
Thay mặt BQT và HĐTT,xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vì diễn đàn của các bạn.

Trân trọng.
Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
Đến hết năm 2010,nhờ vào sự đóng góp của quí anh em thành viên bằng nhiều hình thức khác nhau,số dư hiện tại còn lại của HĐTT kinh phí cho diễn đàn là 17.260.000vnđ(Mười bảy triệu hai trăm sáu chục ngàn đồng chẵn)
Mọi chi tiết xin xem bên dưới của topic nầy.
Thay mặt BQT và HĐTT,xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vì diễn đàn của các bạn.

Để tiếp tục duy trì kinh phí tài trợ cho diễn đàn,rất mong sự đóng góp của quí vị thành viên.Mọi sự đóng góp cho quĩ của HĐTT, xin vui lòng gởi về tài khoản Vietinbank(ngân hàng Công thương Việt Nam) số: 711A05603411,chi nhánh Quãng Ngãi.Chủ tài khoản: Phạm Văn Tám.Điện thoại: 0983 115 816 - 0553 962 446
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt HĐTT và BQT
Super Mod: Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
Ngày,05/02/2011,nhằm ngày mùng 4 tết Tân Mão,trong cuộc gặp mặt đầu năm,anh minhpsco đã đóng góp trực tiếp cho quĩ của HĐTT kinh phí của diễn đàn 1.000.000vnd
Thay mặt HĐTT kinh phí của diễn đàn,xin trân trọng tri ân tấm lòng vì diễn đàn của anh.

Trân trọng cảm ơn
SuperMod: Văn
 

Văn

Thành viên tích cực
10/02/2011,lúc 08:48AM,tài khoản 711A05603411 đã nhận được 400.000vnđ được chuyển đến từ thành viên sanhloc,người đã trúng đấu giá trong topic Đấu giá cây KQ số 1 ủng hộ 100% DD do thành viên cto-mini đưa sản phẩm ra đấu giá để ủng hộ diễn đàn.
Thay mặt BQT và HĐTT,trân trọng cảm ơn tấm lòng vì diễn đàn của các bạn.

 

Văn

Thành viên tích cực
Lúc 10:10AM hôm nay,21/02/2011,tài khoản của HĐTT tại Vietinbank số 711A05603411 đã nhận được 750.000vnd gởi đến từ thành viên(PHAM NGOC HUNG) nguoirungbh ,người đã thắng đấu giá tại topic Ủng hộ diễn đàn tấc cả tiền bạc, tài sản và phôi bonsai.của bạn Nhật_Thành
Thay mặt BQT và HĐTT kinh phí cho diẽn đàn,chân thành cảm ơn sự đống góp nhiệt tình của các bạn.
Trân trọng cảm ơn.
SuperMod: Văn
 
Top