Tri ân thành viên

Văn

Thành viên tích cực
20/05/2010,lúc 8:34AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 1.000.000VNĐ chuyển từ thành viên Bigbabol (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
22/05/2010,lúc 8:13AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 670.000VNĐ chuyển từ thành viên crackberry (theo thông báo từ SMS Banking) trong giao dịch đấu giá cây Linh Sam của bạn Maivinhhy.
Tất cả số tiền 670.000VNĐ từ việc bán đấu giá cây Linh Sam của bạn Maivinhhy mà bạn crackberry đấu giá trúng đã chuyển toàn bộ để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Hôm nay, 28/05/2010,lúc 11:09AM tài khoản của HĐTT(Vietinbank:711A05603411)đã nhận được 510.000VNĐ chuyển đến từ thành viên LeHoangDung,và bạn LeHoangDung cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi qua ĐTDĐ.Đây là số tiền đấu giá cây Linh sam mi ni của bạn imported_minh_tri tại topic Linh sam mi ni ủng hộ diễn đàn .
Vào lúc 4:17PM,nhận thêm 600.000VNĐ chuyển qua ATM mà chủ thẻ mang tên LE TRONG HUNG.
Thành viên nào có tên LE TRONG HUNG hãy nhắn tin vào trang hồ sơ Văn,tại topic nầy hoặc qua số đt:0983115816 để Văn xác nhận và tri ân.

Thay mặt HĐTT, xin chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Thống kê chi tiết anh em thành viên ủng hộ quĩ HĐTT tháng 05/2010

----------------------

 1. 07/05/2010,lúc 10:37AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 300.000VNĐ chuyển từ bạn hungvientin thông qua đấu giá cây cần thăng của bạn quitai,tất cả số tiền bạn quitai bán được đã chuyển hết đến tài khoản 711A05603411 để đóng góp vào quĩ của HĐTT.
 2. 10/05/2010,lúc 2:48PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 200.000VNĐ chuyển từ thành viên Hoangcm (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
 3. 20/05/2010,lúc 8:34AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 1.000.000VNĐ chuyển từ thành viên Bigbabol (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
 4. 22/05/2010,lúc 8:13AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 670.000VNĐ chuyển từ thành viên crackberry (theo thông báo từ SMS Banking) trong giao dịch đấu giá cây Linh Sam của bạn Maivinhhy.
 5. 28/05/2010,lúc 11:09AM tài khoản của HĐTT(Vietinbank:711A05603411)đã nhận được 510.000VNĐ chuyển đến từ thành viên LeHoangDung,và bạn LeHoangDung cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi qua ĐTDĐ.Đây là số tiền đấu giá cây Linh sam mi ni của bạn imported_minh_tri tại topic Linh sam mi ni ủng hộ diễn đàn .
  Vào lúc 4:17PM,nhận thêm 600.000VNĐ chuyển qua ATM mà chủ thẻ mang tên LE TRONG HUNG.
=====================================
Tổng cộng:3.280.000VNĐ
Cộng dồn vào tháng trước:6.291.000VNĐ
Vậy đến hết tháng 5/2010:Quĩ của HĐTT do quí anh em đóng góp tổng cộng là:9571000VNĐ(Chín triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn Việt Nam đồng)
Xin trân trọng báo cáo cùng quí thành viên.
Thay mặt HĐTT
Văn
 

luchuuthanh

Thành viên
Hôm nay, 28/05/2010,lúc 11:09AM tài khoản của HĐTT(Vietinbank:711A05603411)đã nhận được 510.000VNĐ chuyển đến từ thành viên LeHoangDung,và bạn LeHoangDung cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi qua ĐTDĐ.Đây là số tiền đấu giá cây Linh sam mi ni của bạn imported_minh_tri tại topic Linh sam mi ni ủng hộ diễn đàn .
Vào lúc 4:17PM,nhận thêm 600.000VNĐ chuyển qua ATM mà chủ thẻ mang tên LE TRONG HUNG.
Thành viên nào có tên LE TRONG HUNG hãy nhắn tin vào trang hồ sơ Văn,tại topic nầy hoặc qua số đt:0983115816 để Văn xác nhận và tri ân.

Thay mặt HĐTT, xin chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
lính em chuyển dùm em đấy bác văn ,
 

Văn

Thành viên tích cực
Thống kê chi tiết anh em thành viên ủng hộ quĩ HĐTT tháng 05/2010

----------------------

 1. 07/05/2010,lúc 10:37AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 300.000VNĐ chuyển từ bạn hungvientin thông qua đấu giá cây cần thăng của bạn quitai,tất cả số tiền bạn quitai bán được đã chuyển hết đến tài khoản 711A05603411 để đóng góp vào quĩ của HĐTT.
 2. 10/05/2010,lúc 2:48PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 200.000VNĐ chuyển từ thành viên Hoangcm (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
 3. 20/05/2010,lúc 8:34AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 1.000.000VNĐ chuyển từ thành viên Bigbabol (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
 4. 22/05/2010,lúc 8:13AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 670.000VNĐ chuyển từ thành viên crackberry (theo thông báo từ SMS Banking) trong giao dịch đấu giá cây Linh Sam của bạn Maivinhhy.
 5. 28/05/2010,lúc 11:09AM tài khoản của HĐTT(Vietinbank:711A05603411)đã nhận được 510.000VNĐ chuyển đến từ thành viên LeHoangDung,và bạn LeHoangDung cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi qua ĐTDĐ.Đây là số tiền đấu giá cây Linh sam mi ni của bạn imported_minh_tri tại topic Linh sam mi ni ủng hộ diễn đàn .
  Vào lúc 4:17PM,nhận thêm 600.000VNĐ chuyển qua ATM mà chủ thẻ mang tên LE TRONG HUNG.Đây là số tiền mà bạn Luchuuthanh gởi vào đóng góp ủng hộ thông qua cuộc đấu giá lần 2 cây Lsam Mini của imported_minh_tri
=====================================
Tổng cộng:3.280.000VNĐ
Cộng dồn vào tháng trước:6.291.000VNĐ
Vậy đến hết tháng 5/2010:Quĩ của HĐTT do quí anh em đóng góp tổng cộng là:9571000VNĐ(Chín triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn Việt Nam đồng)
Xin trân trọng báo cáo cùng quí thành viên.
Thay mặt HĐTT
Văn
==============================
 

Văn

Thành viên tích cực
01/06/2010,lúc 3:54PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 600.000VNĐ chuyển từ thành viên có tên TRAN NGOC THAI (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
Thành viên nào có tên trên xin vui lòng nhắn tin cho Văn tại trang hồ sơ hoặc số 0983115816 hay reply tại topic nầy để Văn cập nhật

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
03/06/2010,lúc 9:51AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 590.000VNĐ chuyển từ thành viên LeHoangDung (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.Số tiền trên là của bạn HUNGUSD bán đấu giá cây và nhiều tờ 2USD,tại topic Thần tài đến rồi mà bạn LeHoangDung đã trúng đấu giá

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
29/06/2010,lúc 8:32AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 160.000VNĐ chuyển từ thành viên Blackrose86 (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
Thống kê chi tiết anh em thành viên ủng hộ quĩ HĐTT tháng 06/2010
----------------------

 1. 01/06/2010,lúc 3:54PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 600.000VNĐ chuyển từ thành viên có tên TRAN NGOC THAI (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.
 2. 03/06/2010,lúc 9:51AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 590.000VNĐ chuyển từ thành viên LeHoangDung (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.Số tiền trên là của bạn HUNGUSD bán đấu giá cây và nhiều tờ 2USD,tại topic Thần tài đến rồi mà bạn LeHoangDung đã trúng đấu giá
 3. 29/06/2010,lúc 8:32AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 160.000VNĐ chuyển từ thành viên Blackrose86 (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT
Tổng cộng : 1.350.000VNĐ(Một triệu ba trăm năm chục ngàn đồng y)
Cộng dồn vào quĩ tồn: 9.571.000VNĐ
Vậy đến hết tháng 6/2010.Quĩ của HĐTT kinh phí cho diễn đàn tổng cộng là: 10.921.000VNĐ(Mười triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẵn)
Xin trân trọng thông báo cùng quí vị thành viên.
Thay mặt HĐTT,xin trân trọng cảm ơn.Mọi đóng góp cho HĐTT,xin vui lòng gởi về tài khoản ngay bên dưới chữ kí Văn,xin trân trọng cảm ơn.
 

Văn

Thành viên tích cực
12/07/2010,lúc 9:54AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 100.000VNĐ chuyển từ thành viên Hoang cm (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
06/08/2010,lúc 2:26PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 500.000VNĐ chuyển từ LUONG NGOC KIEN(nick: ngockien)trong giao dịch với thành viên Lengoctan tại topic anh em vô tham gia :đấu giá 1 phôi sam núi đẹp,ủng hộ quỹ xây dựng diễn đàn. (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
10/08/2010,lúc 9:20AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 100.000VNĐ chuyển từ thành viên Hoangcm (theo thông báo từ SMS Banking) để ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
11/08/2010,lúc 11:40AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 800.000VNĐ chuyển từ thành viên Dungkhiem đã trúng đấu giá trong topic
HOT..hot(phôi dương rất đẹp) Đấu giá ủng hộ dđ 100% của thành viên Tathaco(theo thông báo từ SMS Banking).Tất cả số tiền bán được bạn Tathaco đã ủng hộ cho quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Golua

Thành viên tích cực
dạo này Em bận quá k vào được Anh và mọi người vẫn khỏe chứ ??? diễn đàn dạo này đông vui quá , lớn mạnh quá anh nhỉ ????? chúc mọi người khỏe hạnh phúc nhé .
 

Văn

Thành viên tích cực
10/08/2010,lúc 2:35
PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 550.000VNĐ chuyển từ thành viên NQuangLam
(theo thông báo từ SMS Banking) đã trúng đấu giá trong topic Đấu giá tiếp anh em ơi...ủng hộ diễn đàn 100% của bạn Tathaco,tất cả số tiền trên bạn Tathaco bán được đã ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
23/08/2010,lúc 8:26
AM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 3.500.000VNĐ chuyển từ thành viên catbui
(theo thông báo từ SMS Banking) đã trúng đấu giá trong topic ĐẤU GIÁ GẠC TÀN THUỐC BẰNG ĐÁ NGỌC ũng hộ dđ của bạn LeHoangDung,tất cả số tiền trên bạn LeHoangDung bán được đã ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.
 

Văn

Thành viên tích cực
31/08/2010,lúc 3:43PM,tài khoản của HĐTT (VietinBank-711A05603411) đã nhận được 520.000VNĐ chuyển từ thành viên storm_snows2006 (theo thông báo từ SMS Banking) đã trúng đấu giá trong topic Đấu giá cây Lộc vừng nhỏ ủng hộ diễn đàn của bạn quy khoi ,tất cả số tiền trên bạn quikhoi bán được đã ủng hộ quĩ của HĐTT.

Thay mặt HĐTT và BQT diễn đàn,chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng của các bạn.
Trân trọng.
Văn.

 

Văn

Thành viên tích cực
Trong tháng 07/2010,Tài khoản của HĐTT đã nhận được 100.000VND chuyển đến ủng hộ từ thành vien Hoangcm.
Đến hết tháng 07 năm 2010,số dư của HĐTT hiện tổng cộng là 11.021.000VNĐ(Mười một triệu không trăn hai mươi mốt ngàn đồng chẵn)
Xin trân trọng thông báo cùng quí vị thành viên.
 
Top