TRIỄN LÃM HỘI CHỢ LÂM SÃN VIỆT NAM lần thứ 2

NGUYENTHOQN

Super Moderator
*HỘI CHỢ TRIỄN LÃM LÂM SẢN VIỆT NAM lần thứ 2 tổ chức tại Thành phố QUI NHƠN .
từ ngày 28/6 đến 3/7 ..
Nguyenthoqn chia sẽ vài hình ảnh khu trưng bày SVC của vài đơn vị bình định .. 

NGUYENTHOQN

Super Moderator

<a href="http://s1115.photobucket.com/user/nguyenthoqn10/media/IMG_0564_zpsfe4ff90b.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1115.photobucket.com/albums/k560/nguyenthoqn10/IMG_0564_zpsfe4ff90b.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0564_zpsfe4ff90b.jpg"/></a>


/IMG_0563_zpsa22fa0a5.jpg[/IMG][/URL] 
Top