Triển Lãm Bonsai tại Imperial Palace ( Croatia) 2014

HUUDUC

Quản lý
Từ 12/04 - 20/04 một cuộc triển lãm cây cảnh quan trọng đã diễn ra trong cung điện của Diocletian tại Split, Croatia. Dưới đây là 1 vài tác phẩm trong cuộc triển lãm :

 

Viet_Hoi

Thành viên
Toàn cây tương đối già nhưng tay cành chưa nét cho lắm , bạn chia sẻ tiếp cho mọi người chiêm ngưỡng đi .Cảm ơn bạn .
 
Top