N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Anh Học có Mail đến Nguyên 2 tuần trước, nhưng không thấy hồi âm. Có phải địa chỉ email của Nguyên là arch_nguyentran@yahoo.com không, hay Ann Học nhầm địa chỉ email của người khác hoặc Nguyên ít khi check email vì and Học chưa dùng Facebook bao giờ.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top