Thông báo seminar Cơ chế chịu mặn của cây trồng và kỹ thuật sản xuất cây trồng trong

mai vu duy

Thành viên
Thông báo seminar Cơ chế chịu mặn của cây trồng và kỹ thuật sản xuất cây trồng trong

Các cô chú anh chị và các bạn tham dự, dù những vấn đề này đang đề cập đến rau lúa nhưng đều có thể áp dụng cho cây cảnh, bonsai.

Nhằm cung cấp thông tin và trao đổi nghiên cứu khoa học. Trân trọng thông báo đến quí Thầy/Cô, các em sinh viên và các bạn gần xa có quan tâm đến tham dự buổi seminar của Bộ môn Khoa Học Cây Trồng tổ chức. Đợt này bộ môn có 5 seminar do các thầy cô báo cáo gồm có PGs. Trần Thị Ba, PGs. Nguyễn Thành Hối, Ts. Lê Vĩnh Thúc, Ths. Bùi Thị Cẩm Hường, ThS. Trần Thị Bích Vân với nội dung như sau:

Tên báo cáo: * Cơ chế chịu mặn của cây trồng và kỹ thuật sản xuất cây trồng trong điều kiện mặn
- Báo cáo viên: TS. Lê Vĩnh Thúc
- Địa điểm: phòng 105/KNN
- Thời gian: 8 giờ, ngày 23/5/2016

* Ảnh hưởng của biện pháp xử lý giá thể xơ dừa đến sự sinh trưởng và năng suất của cây rau họ cà ớt, họ bầu bí dưa
- Báo cáo viên: PGS.TS. Trần Thị Ba
- Địa điểm: phòng 105/KNN
- Thời gian: 9 giờ, ngày 23/5/2016

* Chất điều hòa sinh trưởng và năng suất lúa
- Báo cáo viên: PGs.Ts. Nguyễn Thành Hối
- Thời gian: 10 giờ ngày 27/5/2016
- Địa điểm: Phòng 201/KNN

* Ảnh hưởng của TRIA, N và P đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng nghệ
- Báo cáo viên: ThS. Bùi Thị Cẩm Hường
- Thời gian: 8 giờ ngày 27/5/2016
- Địa điểm: Phòng 201/KNN

* Các biện pháp nâng cao khả năng hấp thu canxi của cây trồng
- Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Bích Vân
- Thời gian: 9 giờ ngày 27/5/2016
- Địa điểm: Phòng 201/KNN
*
* KNN: Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ


Vào xem tự do
 
Top