Tự tay phác thảo KIỂU DÁNG BONSAI (Bản đăng lại)

dungvan

Moderator
Cảm ơn Dũng vẫn đang chịu khó bảo tồn những gì còn lại
Em vẫn không quên nhiệm vụ đâu.
Vừa rồi máy tính ở nhà em bị trục trặc, cài đi cài lại mãi mới ổn.
Và cũng không hiểu sao hình ảnh của hơn chục trang bài viết đi đâu mất. Em đang phải khôi phục lại các hình ảnh bị thiếu.
Có phải làm mới biết, để viết được những tài liệu đó, Chú Hưng đã phải bỏ ra bao công sức, thời gian. Thật đáng nể.
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Tự tay phác thảo KIỂU DÁNG BONSAI (Bản đăng lại)

Em vẫn không quên nhiệm vụ đâu.
Vừa rồi máy tính ở nhà em bị trục trặc, cài đi cài lại mãi mới ổn.
Và cũng không hiểu sao hình ảnh của hơn chục trang bài viết đi đâu mất. Em đang phải khôi phục lại các hình ảnh bị thiếu.
Có phải làm mới biết, để viết được những tài liệu đó, Chú Hưng đã phải bỏ ra bao công sức, thời gian. Thật đáng nể.
- máy hư thì vứt bỏ đi, anh nói Đàn chủ mua cho cái mới:D Kakaka

- nhắc đến Thầy anh cảm thấy lo. Anh hiểu những gì Thầy đã bỏ nhiều công sức và Dũng đang noi gương Thầy thì anh và nhiều ae khác cũng rất cảm kích. "Hãy làm điều gì đó dù theo gió cuốn đi"
 

thanhtrucsg

Thành viên
Anh "ăn gian" nhé. :D
Bạn Dũng viết rõ hơn được không, anh chưa rành nên chưa hiểu ý!
- Vẽ thiếu nhánh rễ bên phải hình? Lúc để vào chậu không vừa, anh đã cưa bỏ rồi.
- Vẽ gốc lớn? Chừng nào cây sống ổn định thì từ từ nâng cây lên chắc là không sao mà.
 
Top