Tùng la hán!

nguyen tran

Thành viên tích cực
Mấy cây tùng đẹp quá. Nuôi thêm thời gian nữa cho đù tay tàn rồi uốn sửa là có hàng hiệu chơi.
 
Top