Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

tuanvl

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Thanhk anh Đức chia sẽ
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải tại Wirral Bonsai Members Show hàng năm - 2011​
Thể loại Shohin
Thể loại Chuhin
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm Đoạt Giải Đẹp Nhất


Tác phẩm Đoạt Giải Nhất Cây Lá Phẳng

 

2loclonghai

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

cám ơn anh đức nhiều lắm anh tria xẻ toàn là ảnh đẹp không có cơ hội anh cho anh em sem thiêm ảnh đẹp của anh nhé
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Giải thưởng của Chủ Tịch

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

cám ơn anh đức nhiều lắm anh tria xẻ toàn là ảnh đẹp không có cơ hội anh cho anh em sem thiêm ảnh đẹp của anh nhé
Thanks Bạn đã xem qua.
 

luyenbonsai

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Cảm ơn thầy Đức nhiều! Tuyệt quá!!!
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Ginkgo Award lần 6

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Suiseki 2012

Tác phẩm đoạt Giải Suiseki của năm


Tác phẩm đoạt giải Grand Prix
 

2loclonghai

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

đả vóa anh đức ơi cám ơn anh nhiều
 
Top