Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Mini của Morten Albek
Tác phẩm đoạt Giải Trưng Bày của David Martin và Bob Bailey

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Chủng loại Lá Kim
Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Chủng loại Lá Mặt Phẳng
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Thưởng Bonsai Hoa Kỳ của Ed Trout - Mỹ


Tác phẩm đoạt Giải Thưởng Joshua Roth Award của Nacho Marin -Venezuela
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Thưởng BCI Award của Louis Nel - Nam PhiTác phẩm đoạt Giải ICHIBAN Award của Alfredo Salaccione - Ý
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Thưởng Tiểu Cảnh của Walter Pall


Tác phẩm đoạt Giải Thưởng Vật Trang Trí của Valentin Scordaliu


 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Các Tác phẩm đoạt Giải Trưng Bày Bonsai Quốc Tế Johor Bahru 2009
Tác phẩm đoạt Giải Nhất
Các Tác phẩm đoạt Giải khác
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải thưởng Bonsai Trung Tâm Quốc Tế Online 4 - 2009

Tác phẩm đoạt Giải thưởng Bonsai Trung Tâm Quốc Tế Online 4 - 2010

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải thưởng Bonsai Trung Tâm Quốc Tế Online 4 - 2011Bonsai Nhật - Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Chủng loại Lá Kim
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Bonsai Nhật - Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Chủng loại Cây Rụng Lá


Bonsai Nhật - Tác phẩm đoạt Giải Bonsai Mini


 

bienlonghai

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

ái da ! nảy giờ xem những kiệt tác mà quên cảm ơn anh ĐỨC đã cực khổ pos hình. giờ xin cảm ơn anh ĐỨC 13 lần cho 13 trang.
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

ái da ! nảy giờ xem những kiệt tác mà quên cảm ơn anh ĐỨC đã cực khổ pos hình. giờ xin cảm ơn anh ĐỨC 13 lần cho 13 trang.
Thanks Bạn đã xem qua.
 

duyde72

Thành viên
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Nếu bình chọn cho bài được nhiều người xem và yêu thích thì phải bình cho anh Đức.cám ơn đã cho ae mỡ rộng tầm mắt thưởng thức những kiệt tác quốc tế
Duy Đệ:Nông nghiệp-Nông thôn
______Giữ mãi mầu sanh_____
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Nếu bình chọn cho bài được nhiều người xem và yêu thích thì phải bình cho anh Đức.cám ơn đã cho ae mỡ rộng tầm mắt thưởng thức những kiệt tác quốc tế
Duy Đệ:Nông nghiệp-Nông thôn
______Giữ mãi mầu sanh_____
Thanks Bạn đã quá khen.
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Nhất tại Bonsai and Suiseki Alliance PhilippinesTác phẩm đoạt Giải tại nhiều Hội Thi Bonsai Trung Quốc

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Lá Kim


Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Lá Phẳng

 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Lá Kim (Cỡ Trung)Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Cây Rụng Lá
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Lá Kim (Cỡ Trung)Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Cây Rụng Lá hoặc Lá Phẳng
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Lá Kim (Cỡ Nhỏ)Tác phẩm đoạt Giải Bay Island Bonsai - Chủng loại Mini
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

Các Tác phẩm đoạt giải Sacramento Bonsai Club’s 64th Annual Show 
Top