Tác phẩm đoạt Giải Đá Cảnh & Bonsai QT- Thường xuyên cập nhật

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Giải Nhất thể loại Cây Rụng Lá 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Giải Nhì thể loại Cây Rụng Lá
 

vanthao_68

Thành viên
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Hai cay nhin Đã Quá Thày Đức Ơi
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Giải Nhất Thể loại Shohin ( Bonsai Mini) 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Cận cảnh các Tác Phẩm Giải Nhất Shohin 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Giải Nhì Thể loại Shohin 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Cận cảnh các Tác Phẩm Giải Nhì 
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

tàn chỏi chà ko há...đẹp thiệt, thít cây chỏi cuối ghê.
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Giải Ba Thể loại Shohin: 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Cận cảnh các Tác Phẩm Giải Ba : 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013 

doquang2105

Thành viên tích cực
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

quá tuyệt, cám ơn a đã chia sẻ.
 

ĐƯỜNGHIỂN

Thành viên
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Báo gía giúp e mấy em mini đi anh! Kg biết bán cái nhà có đủ kg ta ? Thank anh nhiều!
 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Khu Mua Bán 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Một góc Khu Trưng Bày 

HUUDUC

Quản lý
Trả lời: Các Tác phẩm Bonsai đạt Giải Thưởng lớn tại Noelanders Trophy 2013

Vài khuôn mặt nổi tiếng của làng Bonsai Thế Giới

MARC NOELADERS

ROBERT STEVEN

 
Top