Seminar TIỀM NĂNG SẢN XUẤT TRÁI CÂY HỮU CƠ Ở ĐBSCL (Giáo sư Nguyễn Bảo Vệ)

mai vu duy

Thành viên
Seminar TIỀM NĂNG SẢN XUẤT TRÁI CÂY HỮU CƠ Ở ĐBSCL (Giáo sư Nguyễn Bảo Vệ)

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau, Bộ môn Khoa học Cây trồng có tổ chức buổi báo cáo Seminar cấp Khoa với chuyên đề:

Tên chuyên đề: TIỀM NĂNG SẢN XUẤT TRÁI CÂY HỮU CƠ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.
Thời gian: 8:30 sáng ngày thứ Hai 24/3/2014 tại D 204, Bộ môn Khoa học cây trồng.
BCV: GS.Ts. Nguyễn Bảo Vệ
Trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị và sinh viên có quan tâm đến tham dự và trao đổi ý kiến.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!

http://caab.ctu.edu.vn/csd/index.php/12-thong-bao/148-thong-bao-seminar-c-p-khoa-ngay-24-03-2014
 
Top