Mái đá vòm vòm !!!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
1. Suiseki mái đá CHIM ÉN LƯỢN TRÊN HỒ BA BỂ. Đá cạn Duy Xuyên.
==================================
2. Non bộ NÚI KỲ LÂN. Có vòm nhũ đá rủ.

Một e rùa chầu núi lân.


==================================
3. Núi Mây Bay VÒM KHỦNG.

 

Kim Khi Tai

Moderator
1. Suiseki mái đá CHIM ÉN LƯỢN TRÊN HỒ BA BỂ. Đá cạn Duy Xuyên.


==================================
2. Non bộ NÚI KỲ LÂN. Có vòm nhũ đá rủ.

Một e rùa chầu núi lân.


==================================
3. Núi Mây Bay VÒM KHỦNG.

Tác phẩm này that tuyệt
Thank Bạn đã chia sẻ
 
Top