Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species cymb

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe


kiếm tiên vũ var vàng
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

hiện đang có giả thiết mà khả nâng chính xác rât cao đó là hoàng long ,phan trí ,sư phụ,kiếm gia lai đều là một cây
 

luanle69

Thành viên
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

Bác culanluasg chia sẻ kinh nghiệm về kiếm Phan Trí lá sần cho anh em học hỏi với
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

ngày nay hầu hết các bạn chơi lan kiếm đều nhất trí cây kiếm hoàng Long,cây Phan trí và cây sư phụ đều là một cây và kiếm lá sần hay láng đều là một cây tùy điều kiện thời tiết nuôi trồng mà thôi
 
Top