Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species cymb

culanluasg

Super Moderator
Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species cymb

Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng ngày nay cũng được sưu tập nhiều vì dễ trồng ,dễ ra hoa ở các miền của đất nước ,nay lập topic này giới thiệu ít nhiều với các bạn,mong rằng các bạn sẽ bổ sung thêm
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)

vài điều nghe thấy hiện nay có bạn cho rằng cây Var trắng hay hoa trắng của kiếm lá cừng thì hoa mau tàn và mau rụng hoa hơn hoa vàng nên ít được chú ý hơn
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

vài hình ảnh của bạn H (facebook)

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species

Kiếm vàng chưa rõ tên nhà anh Dinhthaidic
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved specieskiếm vàng bạn Cong Chanh(caycanhvietnam.com) post
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species


ảnh cây Hoàng Long nổi đình đám hiện nay do người quen cung cấp
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved speciesảnh cây Kiếm lá sọc do người quen cung cấp
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved speciesảnh cây kiếm vàng Kontum,do người quen cung cấp
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species

Vài cây Kiếm của anh DangHai ,củ chi ở dalatrose năm xưa

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species

Vài cây Kiếm của anh DangHai ,củ chi ở dalatrose năm xưa

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved specieskiếm vàng Phan Trí (hốc Môn)
ảnh Tuấn Lan Kiếm HP(facebook)
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved speciesảnh thân lá Kiếm vàng của anh DangHai,củ chi,ảnh ở dalatrose
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved species

Hoa và lá kiếm lá trơn Thái ,theo một người bạn
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

kiếm trắng của một người bạn
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved speKiếm trắng của ông anh ở Buôn mê Thuộc
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

Kiếm vàng nhà bác Trù quận 7
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

ảnh kiếm vàng anh Phan Trí do chính anh Trí pót ở dalatrose

 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe


kiếm xanh vườn lan hằng nga vũng tàu
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

kiếm trắng của Hận Trà vinh,gốc Hải Phòng
 

culanluasg

Super Moderator
Trả lời: Kiếm lá cứng hoa vàng ,hoa trắng và var(bán địa lan)Thick, fleshy-leaved spe

kiếm hoa vàng có giá hiện nay là kiếm Hoàng Long,Kiếm lá nhăn,kiếm lá dộp (rộp),kiếm lá biên
nhưng theo một bạn khác thì lá dộp chẳng qua nhiễm vius,lá nhăn là mất nước,đều là một cây cả,có dịp mình sẽ cố gắng kiểm chứng chuyện này,tuy nhiên giá hiện tại hơi cao nên cũng chưa đem về được
 
Top