hình ảnh một số cây Dendrobium đang nóng trên thị trường

culanluasg

Super Moderator

Dendrobium Norman Pam,ảnh net,farm5.staticflickr.com
nhìn nhiều ảnh đúng là cánh đài sau nó bị cụp thiệt !!!
 
Top