Giun đất có ăn rễ cây trong chậu cây cảnh?

mai vu duy

Thành viên
Một số người chơi cây cảnh, bonsai thường hỏi: giun đất có ăn rễ trong chậu cây cảnh?

Hệ tiêu hóa của giun đất gồm lỗ miệng nằm ở đỉnh đầu, tiếp theo là xoang miệng. Yết hầu có thành cơ dày và nhiều bó cơ khỏe giúp thu nhận và tiêu hóa thức ăn, bên trong hầu không có kitin sắc như giun nhiều tơ (Polychaeta) nên không thể gặm nhấm lá cây, ngọn cỏ, rễ cây mà chỉ phù hợp với lối ăn mùn đất của giun đất.


Ảnh minh họa: internet

Nguồn Facebook Khoa học cây trồng -Crop Science
https://www.facebook.com/Khoa-học-cây-trồng-Crop-Science-290343254458395/
 
Top