gọi nhầm tên cây Forget me not

mai vu duy

Thành viên
Sự khác nhau giữa hoa Đom đóm tím Browallia americana (Bên trái hình) và hoa Forget me not (bên phải của hình)
Chú thích:
Hoa Đom đóm tím Browallia americana được chụp tại Đà Lạt mà mọi người thường gọi nhầm là Forget me not
 
Top