câu lạc bộ hoa lan Q6

famdaija

Thành viên
Thư mời
_Cửa hàng Khải-Orchids kính mời ace diễn đàn hoalancaycanh.com & các nghệ nhân yêu thích hoa lan đến dự cuộc thi hoa lan tại cửa hàng được tổ chức vào ngày 20/10/2013 (chủ nhật)
_Địa chỉ: cửa hàng Khải-Orchids đối diện 112 Lê Tuấn Mậu,Phường 13,Quận 6-công viên Phú Lâm
_Nhận cây:8h-10
_Chấm thi:10h
_Trao giải:11h
_Cửa hàng Khải-Orchids trân trọng kính mời
 

famdaija

Thành viên
Thư mời
_Cửa hàng Khải-Orchids kính mời ace nghệ nhân yêu thích hoa lan đến dự cuộc thi hoa lan tại cửa hàng được tổ chức vào ngày 24/11/2013 (chủ nhật)
_Địa chỉ: cửa hàng Khải-Orchids đối diện 112 Lê Tuấn Mậu,Phường 13,Quận 6-công viên Phú Lâm
_Nhận cây:8h-10h
_Chấm thi:10h
_Trao giải:11h
_Cửa hàng Khải-Orchids trân trọng kính mời
 
Top