Các triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây cảnh

mai vu duy

Thành viên
Nguồn tham khảo Facebook fanpage Khoa học cây trồng -Crop Science
Thiếu sắt trên lá non cây mai chỉ thiên

Thiếu đồng trên cây thuộc chi Minh Ty

Thiếu Mg trên cây cọ

Thiếu Bo trên cây dâm bụt

Thiếu S trên cây hoa bất tử (ảnh phải) và đối chứng được cung cấp đầy đủ

Thiếu Mg trên cau nga mi

Thiếu Mn

Thiếu sắt trên cây đủng đỉnh

Thiếu Mo trên cây hoa trạng nguyên

Thiếu đạm trên đỗ quyên

còn tiếp
 

Dphuong

Thành viên mới
Nếu thêm phần bón phân như thế nào và phân gì để khắc phục thì hay biết mấy.
 
Top