19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mời ace!

huutien02

Thành viên tích cực
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

2 ây 9,10 như thỏa thuận, có nhận nuôi giùm không em?
 

sam ninh thuan

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

....................ÚP
 
Top