19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mời ace!

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay23 gia 150k


cay24 gia 350k


cay25 gia 300k


cay26 gia 500k

 

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay27 hoanh 31 cao131 gia 550k dã còn 350k


cay28 hoanh 31 cao116 gia 500k dã còn 350k thanhthanh_vip


cay29 hoanh 43 cao 47 gia 400k canhchimbatkhoi 

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay30 hoanh 38 gia 200kcay31 gia 300k


cay32 hoanh37 gia 250k dã còn 150kcay33 hoanh35 gia 700k dã còn 500k


 

canhchimbatkhoi

Thành viên mới
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay 29,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay34 hoanh44 gia 500k dã còn 400k thanhthanh_vipcay35 hoanh67 gia 1000k dã còn 800kcay 36 hoanh87 gia 1500k thanhthanh_vip 

huyvo1978

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

23,25,30........
 

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cay 37 hoanh 57 gia 450k ungdoananhtuan
cay38 hoanh45 cao126 gia 700k Dst1079het ace ung ho
 

lephungdan

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

Cây số 5 nhé
 

huyvo1978

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

37..............
 

Dst1079

Thành viên tích cực
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

Cây 38 nhé!
 

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Re: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính

2.................
ok xác nhận cho anh

cay 3.............
ok xác nhận cho anh

...........................................8,9
ok xac nhận cho anh

cay 7.........,
ok xác nhận cho anh

Đang ký cây : 40 ;
cây 40 khong có

12,16,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ok xác nhận cho anh

cay 29,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ok xác nhận cho anh

23,25,30........
ok xác nhận cho anh

Cây số 5 nhé
ok xác nhận cho anh

37..............
ok xác nhận cho anh

Cây 26 nha
ok xác nhận cho anh

36....................
ok xác nhận cho anh
==================================
Cây 38 nhé!
ok xác nhận cho anh
 

hero007

Thành viên tích cực
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cây 38 chơi đỗ luôn được không,hehe
 

ThanhHong692

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

cây 16 hoanh 40 anh oi nham roi, khong phai cay 40
 

huyvo1978

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

Thông cảm, Cho Anh bể gạch cây 3,25,30 nhé.
 

huyvo1978

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

bể gạch cây 7 nữa
 

lephungdan

Thành viên
Trả lời: 19h30..24/02.lên hàng phôi linh sam, trung và khủng( giá mềm) kính mờ

Bể số 3 Dân lấy số 3 nhse
==================================
cây 38 chơi đỗ luôn được không,hehe
Bể số 3 Dân lấy số 3 nhse
Ủa, nhìn nhầm cây 2 với cây 3, sorry
==================================
cây 38 chơi đỗ luôn được không,hehe
Lạy kụ Bình, cây này nuôi cho đỗ hơi phí cơm ^_^
 
Top