Đăng ký nhận quà tặng : hom Tùng Đài loan

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Nhằm cổ vũ phong trào chơi Tùng,
bạn Hinoki có nhã ý tặng 20 hom tùng (2 loại : Tùng vàng Đài loan và Tùng búp)
cho 10 bạn đăng ký đầu tiên tại :

http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=107535&page=20

Danh sách sẽ chốt lại ngày thứ sáu 29 -11-2013
Nhờ một bạn ở Saigon giúp việc nhận hàng và phân phối dùm.
Hom sẽ được gửi đi vào thứ hai 02-12-2013.
Mình chỉ là thông báo tới các bạn.
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Top