Y
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn! Mình tên Tân(sdt : 0933808938)đang làm chậu bonsai mini & Chậu Huế(Đủ mọi kíck thước).Bạn quan tâm thì dành ít thời gian tham khảo và đánh giá 1 số mẫu chậu bonsai mini của mình nhé.
    Link : s661.photobucket.com/user/YANKEES_TAN/library/?sort=3&page=1
    Xin cáo lỗi vì sự tùy tiện này,Thân!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top