Xin rễ mai chiếu thủy...

UntraViolet21

Thành viên mới
=P~ xin các bác diễn đàn ai có rễ mai chiếu thủy lá trung với lá nhỏ cho con xin 1 ít về trồng với ạk..
:D:D:D:D:D:D:D
 

NoName21

Thành viên
Hi.dong hương..minh có lá lớn bạn lấy..mai đến m cho vài gốc..con2 lá nhỏ với trung.minh không có...
 
Top