Xin hỏi về lá mai

hoàng96

Thành viên
Các lão tiền bối cho con hỏi bộ lá cây mai này mạnh hay yếu, nếu yếu cho em xin cách khắc phục. Mai này là mai cam


 
Top