xin chào các anh chị DĐ

ducgiangdlcm

Thành viên tích cực
Thoi gan day tinh hinh cay coi e am......sam nui.. ls len doi. Tinh hinh nay dd chac nong len quá. May ae di dao sam nui ls danh xuong nui ve quan 5 san sam nui va ls......chúc mung nguoi dep tham gia dd day la dong luc thuc day ae hang say choi bon....sai@};-
 
Top