Xương cá rừng...

Proartree

Thành viên tích cực
Thân cây nhìn hơi đơn điệu, cây khó khép tán.
Bộ gốc làm giống linh sam đc k, vì gỗ xương cá dễ mục.
 
Top