Xóa bỏ phần ai đã xem bài viết này

trungduart

Administrator
Ban kỹ thuật quản lý website vừa gửi thông báo về sự quá tại làm chậm diễn đàn và tăng dung lượng data diễn đàn lên quá lớn trong đó phần mục ai đã xem bài viết này chiếm 2/3 dung lượng data của diễn đàn, quá trình này làm ảnh hưởng load chậm của diễn đàn, vì vậy bộ phận kỹ thuật quyết định xóa bỏ hết toàn phần ai đã đọc bài viết này. Và chức năng nên để hay không BQT sẽ có thông báo sau khi bộ phân kỹ thuật config lại toàn bộ diễn đàn.
 
Top