VIDEO thăm khu trưng bày svc cây cảnh sơn tây - Hà nội 2017

tuankien

Thành viên
+ YouTube Video


Em có đi thăm khu trưng bày svc ở thành cổ sơn tây,em ghi hình lại làm kỷ niệm,trong video hơi dung mong các bạn thông cảm .
với tinh thần yêu thích cây cảnh.
 

tuankien

Thành viên
+ YouTube Video

Em ghi lại video thứ hai chia sẻ với các ac em,nếu không không đúng với nội quy thì mong BQT bỏ qua cho em.
 
Top