Vạn Niên Tùng Trực lắc, xoắn vặn (ĐÃ BÁN)

lnvinh

Super Moderator
Cây Vạn Niên Tùng chuẩn bị thành phẩm, to khoảng 50cm, cao khoảng 60cm, chi cành 7 năm, thân xoắn vặn rất đẹp, đế nở, rễ trải đều khắp phía:

 

ĐôngRi

Thành viên mới
Trả lời: Vạn Niên Tùng Trực lắc, xoắn vặn

Mod nên làm gương về việc bổ sung hình ảnh. Dù j thì cũng là topic mua bán mà. Lai là cây thành phẩm nửa.
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Vạn Niên Tùng Trực lắc, xoắn vặn

Mod nên làm gương về việc bổ sung hình ảnh. Dù j thì cũng là topic mua bán mà. Lai là cây thành phẩm nửa.
Hihi, nhất trí, để chuyển về sân vườn.
 
Top