Vườn Nguyệt Nhi: Một số tác phẩm bonsai tại Vĩnh Long!

ptaagu

Thành viên
Vườn xin chia sẽ các cô chú anh chị một số hình ảnh tác phẩm bonsai dự thi và trưng bày tại Vĩnh Long (diễn ra từ 27/4 -3/4)

 
Top