Vườn Nguyệt Nhi: Lô Tranh Đá thủ công Nhật Bản - cực đẹp - cực hiếm! 12-01-2016

ptaagu

Thành viên
Vườn Nguyệt Nhi: Lô Tranh Đá thủ công Nhật Bản - cực đẹp - cực hiếm! 12-01-2016

Sau một năm cho lần nhập lần trước, nay Vườn xin gửi đến quý cô chú anh chị lô Tranh Đá hàng siêu đẹp - siêu độc - siêu hiếm:

Em sẽ cập nhật kích thước từng bức tranh sau ạ:

Bức số 1: Tranh khổ lớn

Bức số 2: Tranh khổ lớn
Bức số 3: Tranh khổ vừa


Bức số 4: Tranh khổ vừa
Bức số 5: Tranh khổ vừaBức số 6: Tranh khổ nhỏ 40 x40Bức số 7: Tranh khổ nhỏ 40x40

 
Top