Vườn anthinhbonsai... Vườn mới

nvanh

Thành viên
Daklak là ở đâu bạn? Huyện nào hay ngay BMT?
Cây chùm rụm, có vẻ chi cành hơi gần à? tại nhìn hình ít, nên hơi khó hình dung, cây gốc đế ngon, làm tàn xưa và rộng, nhìn cây già và phê lắm đó, chùm rụm dễ phát triển, nên trừ hào tán chút và để tàn kiểu mấy cây phượng vỹ ngoài tự nhiên, nhìn đã. Vài dòng chia sẻ. Mình gốc Krôngpăc.
 

anthinhbonsai

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Re: Vườn anthinhbonsai... Vườn mới

cảm ơn anh . em ở Buôn Hồ. có dịp gé em gl
Cây bs thực tế củng khá cân đối cao cở 70cm mà tàn củng cở 50cm.
khi làm phôi ban đầu không mạnh tay nên còn phải làm nhiều 
Top