Vườn nguyenquanghung - Tường vi

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Gìa khú,u bướu đầy thân.Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng
[thơ Xuân Quỳnh]
 
Top