Vườn nguyenquanghung - Rừng Linh sam La hai - Thành phẩm

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Cây cùng chung một gốc,bệ trải đều rất đẹp.

Táng rộng 1m8 ; 1m2.
Nặng quá nên chỉ chụp được 1 phía,mong AE thông cảm.
 
Top