Vườn nguyenquanghung - MCT Lá tứ - Bán thác đổ

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Cây thuộc hàng lớn của chủng loại MCT kim lá tứ.

lắc lượn vót chi,chẳng còn gì phải nói,


Có thể thuộc loại hàng hiếm,đường thân rất khó tìm.
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Cây thuộc hàng lớn của chủng loại MCT kim lá tứ.

lắc lượn vót chi,chẳng còn gì phải nói,


Có thể thuộc loại hàng hiếm,đường thân rất khó tìm.
Cây đỉnh quá, cây này chắc bao đủ 500ae ấy anh ba Hưng nhỉ!

PS: diễn đàn đang bị lỗi hay sao hả sếp, phải trích dẫn lại bài mới bình luận được.
 
Top