Vườn nguyenquanghung - Linh sam gió lùa

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Để dư phần gổ để làm lũa hay thóa ra tùy ý,


Hoành 45cm,cao 75cm tính từ mặt chậu.Cám ơn AE đã xem.
 
Top