Vài cây sống khỏe glae 20/12

maiphanrang

Thành viên Mua Bán
Cây 1.Cẩm thị 400 k

Cây 2 .Cẩm thị 200 kCây 3.Cẩm thị 200 k


Cây 4.Kim tiền 400 k

Cây 5. Kim tiền 300 k


Cây 6. Kim tiền 100 kCòn nữa
 

maiphanrang

Thành viên Mua Bán
Cây 7 . Kim tiền 150 k

Cây 8 . 2 cây găng tu hú 250 k

Cây 9.ngủ sắc 200 k

Cây 10. Ngủ sắc 150 k


 
Top