Vài Cây Bonsai Trung Và Nhỏ

tamcantho

Thành viên tích cực
***Hôm nay Vườn Lộc Phát xin giao lưu cùng ACE yêu bonsai cả nước 20 cây bonsai đẹp,Mong ACE ủng hộ...Thanks!


***Cây 1: Mct Lá Lớn Nu Gò Công Lùn Lực:
-Cây TP cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn
-Hoành 45cm,Cao 35cm,Đế đẹp...Hàng thi đấu...
***Cây 2: Mct Lá Trung Lùn Lực:
-Cây TP lùn lực,Cốt chi to+Tán mịn,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 43cm,Cao 40cm,Đế đẹp
 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 3:Linh Sam'Long Cuốn Thủy":
-Cây Ls La Hai zin cực già và đẹp,Xương dăm lên san hô
-Hoành 40cm,Cao 90cm,Tán dài 140cm

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 4: Mct Lá Lớn Dáng Bay:
-Cây TP cực già không còn thẹo,Cốt chi to+Chi cành chuẩn
-Hoành 45cm,Cao 40cm,Tán bay dài 100cm,Đế đẹp***Cây 5:Linh Sam SH Zin Đổ Vòng:
-Hoành 40cm,cao 40cm,Tán đổ dài 160cm,Đế đẹp


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 6: Linh Sam Ghép SH Dáng Đổ:
-Cây TP cực già và đẹp
-Hoành 55cm,Cao 50cm,Tán đổ dài 100cm(cây có ghép thêm lủa)

***Cây 7: Mct Lá Trung Lắc Đẹp:
-Hoành 40cm,Cao 50cm,Đế đẹp,Chi cành chuẩn Bonsai


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 8: Linh Sam "Thiên Nhiên Cổ Thụ":
-Cây Ls ghép 86 cực già,Cây phối tán thiên nhiên nhìn như cây nước ngoài
-Hoành 40cm,Cao 50cm,Đế đẹp...


***Cây 9; Trang Đỏ Rộ Hoa:
-Hoành 18cm,Cao 70cm


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây: Mct Lá Trung"Ngũ Phúc":
-Hoành 55cm,Cao 65cm,Đế đẹp


***Cây 11: Trang Đỏ"Cuốn Theo Chiều Gió":
-Hoành 36cm,Cao 90cm


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 12: Kim Quýt Dáng Bay:
-Cây tp cực già và đẹp,Cây có trái quanh năm
-Hoành 40cm,Cao 50cm,Tán bay dài 130cm 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 13: Mct Lá Trung Để Bàn Lùn Lực:
-Cây TP cực già và đẹp,Chi cành chuẩn và rất siêng hoa
-Hoành 35cm,Cao 40cm,Đế đẹp
***Cây 14: Mct Lá Trung Để Bàn Lắc Đẹp:
-Hoành 27cm,Cao 35cm,Đế đẹp


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 15:Sam Trái Lắc Duyên Dáng:
-Hoành 16cm,Cao 35cm,Đế đẹp...


***Cây Mct Lá Trung Để Bàn"Trực Quân Tử":
-Cây TP cực già và đẹp,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 25cm,Cao 30cm,Đế đẹp


 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 17: Mct Lá Trung"Tàn Nhưng Không Phế":
-Hoành 70cm,Cao 65cm,chi cành chuẩn bonsai(Cây có ghép thêm lủa) 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 18: Linh Sam Ghép SH Phong Cách:
-Hoành 40cm,Cao 60cm(Cây có ghép thêm lủa)
***Cây 19: "Em Nhỏ Có Vòng 3 Tuyệt Đẹp":
-Cây trang vàng để bàn duyên dáng
-Hoành 24cm,Cao 30cm
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 20: Mct Lá Trung Dáng Bay-Hàng Đẹp:
-Hoành 36cm,Cao 45cm,Tán bay dài 90cm,Đế đẹp

 
Top