Vài Cây Bonsai Đại

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Lâu quá không đăng bán cây,Hôm nay Vườn Lộc Phát xin giao lưu cùng ACE 15 cây bonsai
đẹp,Rất mong được sựung3 hộ của ACE gần xa...Thanks!

*** Cây 1: "Siêu Mẩu Chân Dài":
-Mct lá lớn cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn Bonsai
-Hoành 90cm,Cao 120cm,đế cổ thụ trải đều 24h 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 2: Mct Lá Lớn "Ngũ Phúc":
-Hoành 85cm,Cao 110cm,Tán dài 200cm,Đế đẹp
==================================
*** Cây 3: Linh Sam Hồi Đầu:
-Cây Ls ghép SH lá rí cực già và đẹp
-Hoành 90cm,Cao 130cm,Tán dài 170cm,Đế đẹp(Cây có ghép thêm lủa)

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 5: Linh Sam Bay Khủng:
-Cây Ls ghép SH lá nhỏ cực già và thuộc dạng khủng
-Hoành 110cm,Cao 70cm,Tán bay dài 150cm,Đế đẹp(Cây có ghép thêm lủa)

*** Cây 6:Linh Sam khủng:
-Cây Ls SH zin phối tán lùa theo kiểu Indo nhìn rất đẹp và ấn tượng
-Hoành 120cm,Cao 90cm,Tán dài 160cm,đế đẹp(Cây có ghép thêm lủa)

 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 7: Mct Lá Lớn Lùn Lực Vip:
-Cây TP cực già,Chi cành chuẩn,Cốt chi to+Xương dăm lên san hô
-Hoành 73cm,Cao 60cm,Đế đẹp 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 8: Linh Sam SH Zin Dáng Bay:
-Cây ls SH zin+lủa zin cực già và đẹp
-Hoành 60cm,Cao 80cm,tán bay dài 170cm,Đế đẹp 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 9: Mct Lá Trung Bay Khủng:
-Hoành 75cm,Cao 80cm,Tán bay dài 140cm,Đế đẹp

 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 10: Mct Lá Lớn Dáng Trực;
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn
-Hoành 75cm,Cao 85cm,Đế nồi tuyệt đẹp

 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 11: Tùng Nhập Đổ Vip:
-Hoành 35cm,Cao 40cm,Tán đổ dài 140cm,Đế đẹp 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 12: Mct Lá Lớn Nu Gò Công Dáng Trực:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn
-Hoành 70cm,Cao 65cm,Đế đẹp
==================================
*** Cây 13: Mct Lá tTrung Nhị Quí:
-Cây TP cực già,Cốt chi to,Chi cành chuẩn,Xương dăm lên san hô
-Hoành 60cm,Cao 65cm,Đế nồi tuyệt đẹp

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 14: "Cặp Đôi Hoàn Hảo":
-02 cây mct lá lớn nu Gò Công TP giống nhau như song sinh
-Thân nhiều nu,Chi cành chuẩn bonsai
-Cả 02 cây đều cùng hoành 40cm và cùng cao 45cm,Đế đẹp 
Top