Vài Cây Bonsai Đại

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Lâu quá không đăng cây bán,hôm nay Vườn Lộc Phát xin giao lưu cùng ACE 15 cây bonsai đẹp,mong được ACE gần xa ủng hộ...Thanks!*** Cây 1:Siêu mẩu chân dài:
-Mct lá lớn TP cực già và đẹp,Cốt chi to,chi cành chuẩn Bonsai
-Hoành 90cm,Cao 120cm,Đế cổ thụ trải đều 24h 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 2: MCT Lá Lớn" Ngũ Phúc":
-Hoành 85cm,Cao 110cm,Tán dài 200cm,đế đẹp
==================================
*** Cây 3: "Linh Sam Hồi Đầu":
-Cây Ls ghép SH lá rí cực già và đẹp
-Hoành 90cm,Cao 130cm,Tán dài 170cm,Đế đep(Cây có ghép thêm lủa)

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 5: Linh Sam Bay :
-Cây Ls ghép SH lá nhỏ cực già và thuộc dạng khủng
-Hoành 110cm,Cao 70cm,Tán bay dài 150cm,Đế đẹp(Cây có ghép thêm lủa)
*** Cây 6:Linh Sam Khủng:
-Cây linh sam SH zin Phối tán lùa theo kiểu Indo
-Hoành 120cm,Cao 90cm,Tán dài 160cm,Đế đẹp(Cây có ghép thêm lủa)


 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 7: Mct Lá Lớn Lùn Vip:
-Cây Tp cực già,Chi cành chuẩn,Cốt chi to,Xương dăm lên san hô
-Hoành 73cm,Cao 60cm,Đế đẹp
==================================
*** Cây 8: Linh Sam SH Zin Dáng Bay:
-Cây Ls SH zin+Lủa zin cực già và đẹp
-Hoành 60cm,Cao 80cm,Tán bay dài 170cm,Đế đẹp
==================================
*** Cây 8: Linh Sam SH Zin Dáng Bay:
-Cây Ls Sh zin+Lủa Zin cực già và đẹp
-Hoành 60cm,Cao 80cm,Tán bay dài 170cm,Đế đẹp
 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 8: Linh sam SH Zin Dáng Bay:
-Cây Ls SH zin+Lủa zin cực già và đẹp
-Hoành 60cm,Cao 80cm,Tán bay dài 170cm,Đế đẹp 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 9: MCT Lá Trung Bay Khủng:
-Hoành 75cm,Cao 80cm,Tán bay dài 140cm,Đế đẹp

 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 10: Mct Lá Lớn Trực :
-Cây cực già và đep,Cốt chi to+chi cành chuẩn
-Hoành 75cm,Cao 85cm,Đế nồi tuyệt đẹp

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 11: Tùng Nhập Đổ Vip:
-Hoành 35cm,Cao 40cm,Tán đổ dài 140cm,Đế đẹp 

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 12: Mct Lá Lớn Nu Gò Công Dáng Trực:
-Cây Tp cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn
-Hoành 70cm,Cao 65cm,đế đẹp
==================================
*** Cây 13: Mct Lá Trung Nhị Quí:
-Cây Tp cực giàChi cành chuẩn,Cốt chi to+Xương dăm lên san hô
-Hoành 60cm,Cao 65cm,đế nồi tuyệt đẹp

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Cây 14: Cặp Mct Lá Lớn Nu gò Công"Song Sinh"
-02 cây mct lá lớn nu Gò công TP giống nhau như song sinh
-Thân nhiều nu,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành cả 2 cây đều cùng 40cm,Và cùng cao 45cm,Đế đẹp 
Top